Dutch Artic Circle (DAC)

Vanuit de ervaring met het Arctische Programma van Wageningen UR werd het duidelijk dat netwerken in Nederland behoorlijk gescheiden zijn.

 

Wetenschappers discussiëren met wetenschappers, industrie met industrie, beleidsmakers met beleidsmakers. Er bestaat weinig interactie tussen deze verschillende stakeholders. Daarom namen Wageningen UR en Wing het initiatief om deze netwerken bij elkaar te brengen om de Dutch Arctic Circle op te richten. Het doel van dit initiatief is om vraag en aanbod van Arctische kennis beter af te stemmen ten einde toe te werken naar aantoonbaar verantwoord ondernemen tijdens offshore operaties in het Arctisch gebied.

Tijdens de eerste bijeenkomst werd duidelijk dat een visie noodzakelijk is. Waar willen we staan in 2030? Hoe worden de Arctische gebieden gebruikt in 2030 en wat moet er gebeuren om dit te bereiken? Hoe bereiken we een meer duurzaam gebruik van hulpbronnen? Vanuit deze generieke ideeën zijn meer specifieke thema’s benoemd, zoals het gebruik van Building with Nature principes tijdens Arctische operaties. Een ander belangrijk onderwerp is de economische betekenis van de regio voor BV Nederland in termen van banen en omzet. Tegelijkertijd moeten Nederlandse bedrijven aantonen dat de duurzaamheid van hun operaties is gewaarborgd door middel van nieuwe internationale standaarden en het reduceren van milieudruk. Het Nederlandse poobeleid en het wetenschappelijk programma moeten geëvalueerd worden. De Dutch Arctic Cirle adviseert over het meenemen van het bedrijfsleven in het nieuwe onderzoeksprogramma. Een andere uitdaging is hoe het Arctische thema verankerd wordt binnen de topsectoren, welke tot doel hebben om onderzoek financiering direct te richten op de prioriteiten van het bedrijfsleven. Tijdens de komende bijeenkomsten worden deze onderwerpen verder uitgediept.

De Dutch Arctic Circle komt elk kwartaal samen om een zeer breed palet aan onderwerpen te bediscussiëren. Het platform wordt door de partners ook gebruikt om relevante kennis, ideeen, ontwikkelingen, nieuws, conferenties en seminars te dissemineren. De vertegenwoordigde organisaties zijn: NWO, Ministerie Buitenlandse Zaken, Ministerie Economische Zaken, Shell, Van Oord, Boskalis, Royal Haskoning DHV, Project Delta Group, Arctic Centre Rijksuniversiteit Groningen, Canatec, Marin, TU Delft.

Het initiatief wordt gefinancierd door het Maritieme Innovatie en Impuls Programma. Wageningen UR en Wing zijn de coördinatoren en faciliteren het proces.

MEER INFORMATIE OVER DIT PROJECT