Arbo en Milieu Commissie

Datum: 06.12.2018

Maritieme toeleveranciers, Scheepsbouw

Op 6 december komt de Commissie Arbo- en Milieuzaken bijeen voor een vergadering. Binnen de commissie worden de ontwikkelingen binnen de maritieme branche op gebied van arbo en milieu besproken. Wijzigingen in wet- en regelgeving worden nauwkeurig gemonitord en de implicaties hiervan in de praktijk worden besproken. Daarnaast zet de commissie zich in om het werken in de maritieme sector veiliger en gezonder te maken.

De commissie is alleen toegankelijk voor commissieleden. Voor meer informatie over de commissie klik hier of neem contact op met Nick Bakker, Sector Manager.