Economische Missie naar Kazachstan met minister Henk Kamp van Economische Zaken

Kazachstan

Begindatum: 20.06.2017
Einddatum: 23.06.2017

RVO

Alle sectoren

Wilt u zakendoen in Kazachstan? Ga dan van 20 t/m 23 juni 2017 mee met deze missie.

In Kazachstan is er veel vraag naar Europese en hoogwaardige technologie, maar ook naar kennis over duurzaamheid en innovatieve oplossingen. Binnen deze terreinen is er veel vraag naar opleidingen en trainingen.

Het bezoek aan Astana biedt kansen voor bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met innovatieve technologie op het vlak van klimaatverandering, de vermindering van CO2-uitstoot, nieuwe vormen van energie, zoals hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, energiezekerheid, energieopwekking en -opslag en duurzaam opgewekte energie.

EXPO 2017

De missie vindt plaats ten tijde van de Wereldtentoonstelling (EXPO) 2017 met als thema ‘energie van de toekomst’. Het doel van de Nederlandse deelname is de banden met Kazachstan te verstevigen en ons land op een aansprekende wijze internationaal te positioneren als bron van duurzame en innovatieve technologie. Het thema van het Nederlandse paviljoen is ‘Low Land, High Energy: a mindset that shapes the world of tomorrow’.

Voor wie?

Deelname aan deze missie staat uitsluitend open voor bedrijven en kennisinstellingen uit onderstaande sectoren:

  • duurzame energie
  • innovatieve technologie op het raakvlak van agrofood, water en energie, zoals:
    • (afval)waterzuivering
    • groene infrastructuur
    • duurzame land- en tuinbouw

 

Aanmelden:

 

Kan tot en met 20 april 2017.

Kosten:

 

Deelname kost € 950,- per bedrijf (maximaal 2 deelnemers). Voor extra deelnemers betaalt u €475 per persoon. Om de deelname van vrouwelijke ondernemers te stimuleren geldt voor deze specifieke doelgroep een korting van 50% op de deelnemersbijdrage. Reis- en verblijfkosten en tolkkosten zijn voor eigen rekening.

Contact:

 

Voor meer informatie over deze economische missie neemt u contact op met Jos Hermsen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Tel. 088 602 1031, jos.hermsen@rvo.n

meer informatie

aanmelden