Handelsmissie Mexico / USA

Mexico, USA

Begindatum: 24.04.2020
Einddatum: 28.04.2020

Alle sectoren

Meegaan met een handelsmissie – Mexico

Heeft u als ondernemer, kennisinstelling of organisatie ambities in Mexico? Kijk dan of u kunt meegaan met een handelsmissie.

Direct contact leggen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseren handelsmissies. Deze missies zijn bedoeld om Nederlandse ondernemers, kennisinstellingen en organisaties te presenteren en om directe contacten met lokale partijen te leggen.

Deelnemen aan een handelsmissie

Voordelen van deelname aan een handelsmissie zijn:

  • ontmoetingen met potentiële zakenpartners
  • groei van uw internationale netwerk
  • beter zicht op marktkansen in een land
  • uitwisseling van kennis
  • vergroten van uw naamsbekendheid

Handelsmissies met een minister of staatssecretaris

Bij sommige handelsmissies zijn een minister, staatssecretaris en/of leden van het koninklijk huis aanwezig. Zij openen deuren die anders gesloten blijven. Via hun politieke contacten kunt u zo nodig ook handelsbelemmeringen aankaarten. Zeker in landen waar de overheid een sterk sturende rol heeft, kan dit effectief zijn.

Weten welke handelsmissies met bewindspersonen plaatsvinden? Op de website van RVO.nl krijgt u een overzicht en u kunt zich meteen opgeven.

Kijk voor voorgenomen reizen op de economische reisagenda. Deze geeft een overzicht van de komende handelsmissies. De reisagenda is afgestemd tussen de Rijksoverheid, decentrale overheden en het bedrijfsleven.

Voor vragen over de economische reisagenda kunt u een e-mail sturen naar Buitenlandse Zaken: reisagenda@minbuza.nl.