Handelsmissie Noord-Duitsland

Noord-Duitsland

Begindatum: 19.05.2019
Einddatum: 23.05.2019

Maritieme toeleveranciers, Scheepsbouw

Wil je zakendoen in Duitsland, bestaande contacten uitbreiden of een innovatiesamenwerking starten? Ga dan van 19 tot en met 23 mei mee met de handelsmissie naar Noord-Duitsland op het gebied van scheeps- en/ of jachtbouw. De missie wordt georganiseerd door RVO in nauwe samenwerking met onder andere NMT.

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, leidt de handelsmissie. De missie loopt parallel aan het werkbezoek dat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen aan de deelstaten Mecklenburg-Voor-Pommeren en Brandenburg van 20 tot en met 22 mei. Zij zullen aanwezig zijn bij enkele programmaonderdelen van de missie.

Voor wie?

Deelname aan deze missie staat open voor bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn op het gebied van:

  • Scheeps- en jachtbouw;
  • Innovatieve maritieme toeleveranciers van schepen en/of (super)jachten, bij voorkeur met innovatieve producten op het gebied van duurzaam varen;
  • Maritieme kennisinstellingen en start-ups en scale-ups die in deze sector actief zijn.

Programma

Er worden twee programma’s samengesteld. Je kan kiezen uit het programma scheepsbouw of het programma jachtbouw. Bij enkele bezoeken komen de twee programma’s bij elkaar. Bekijk hier de conceptprogramma’s:

Conceptprogramma scheepsbouw (pdf, Engelstalig)
Conceptprogramma jachtbouw (pdf, Engelstalig)

De Duitse markt

De maritieme sector geldt als een van de belangrijkste sectoren in Noord-Duitsland en staat internationaal bekend als moderne en gespecialiseerde hightechindustrie. Naar schatting zijn circa 400.000 mensen in Duitsland direct of indirect in de maritieme sector werkzaam. Daarvan zijn circa 83.000 personen werkzaam in de scheepsbouw of toeleverindustrie voor de scheepsbouw. De sector genereert een omzet van circa 50 miljard euro. Ook op lange termijn blijft de maritieme economie een toekomstbranche voor Duitsland, met een hoog groei- en arbeidspotentieel.

De Duitse scheepsbouwsector bouwt voornamelijk grote zeegaande cruiseschepen, jachten, marineschepen en luxe riviercruiseschepen. De orderboeken laten zien dat de Duitse scheepbouwsector succesvol is en wat betreft zeegaande schepen wereldwijd tot de top 5 behoort.

Met name de werven met de focus op grote cruiseschepen doen het goed. Deelname aan de missie geeft je de mogelijkheid om in contact te komen met deze zeer kennisintensieve industrie en de opties voor samenwerking op handels- en/of innovatieterrein te verkennen. Je bezoekt behalve Rostock in Mecklenburg-Voor-Pommeren, ook de andere belangrijke Noord-Duitse steden Hamburg en Bremen.

Wat biedt de missie?

De missie geeft je de gelegenheid om in contact te komen met potentiële Duitse zakenpartners. Je krijgt ook een goed beeld van de mogelijkheden die deze deelstaten te bieden hebben. In het bijzonder geeft de missie je als bedrijf of kennisinstelling, de kans om deze specifieke markten te verkennen.
De programma’s bevatten verschillende onderdelen, zoals:

  • sectorspecifieke seminar(s) en/of workshop(s);
  • bezoeken aan bedrijven, overheids- en kennisinstellingen;
  • netwerkevenementen;
  • netwerkdiner(s);
  • Holland Trade Dinner;
  • (individuele) matchmaking.

Kosten en deelname

Deelname kost € 950 excl. BTW per organisatie (maximaal 1 deelnemer per organisatie). Er geldt een beperkte capaciteit. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, sluit de aanmeldtermijn mogelijk eerder. Reis-en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Met de hotels zijn prijsafspraken gemaakt waar je na inschrijving gebruik van kunt maken.

Aanmelden

Meld je aan voor deelname aan deze missie. Dit kan tot en met woensdag 10 april.

Wij vinden het belangrijk dat de bedrijven en kennisinstellingen die meegaan binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus vallen. Aanmelding betekent daarom niet automatisch deelname aan deze missie.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Joëlla Lucas, Trade Promotion Manager bij NMT via E lucas@maritimetechnology.nl of met RVO, Marianne van Male, projectleider economische missies via E marianne.vanmale@rvo.nl.

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met Netherlands Maritime Technology (NMT), Holland Yachting Group, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Nederlandse ambassade in Berlijn, NBSO Hamburg en VNO-NCW/MKB–Nederland.

Foto copyright: ANP