Johan de Witt conferentie 2019

Rotterdam

Datum: 05.09.2019

Alle sectoren

Jubileum-editie Johan de Witt Conferentie 2019 wordt een ‘Serious Game’ 

De Nederlandse handel met China neemt al jaren toe. Grote schepen met containers uit China, meren regelmatig af in de Rotterdamse haven. De havens tussen beide landen werken steeds meer samen. Aan de andere kant zien we dat China bezig is haar geopolitieke invloed te vergroten, ten bate van haar eigen nationale belangen. Dit was reden voor de organisatie van de Johan de Witt Conferentie, om tijdens haar tiende editie een ‘Serious Game’ te organiseren. Een ‘game’ waarbij de spanning tussen handelspartner China enerzijds en de expansiedrift van China op zee centraal staat. De conferentie vindt plaats op donderdag 5 september, aan de vooravond van de Wereldhavendagen in Rotterdam. Vanaf vandaag is de voorinschrijving geopend.

Geen vergezicht

Tijdens een eerdere Johan de Witt conferentie (2013) deelden Jonathan Holslag, Rob de Wijk en Generaal Ching hun zienswijze met ons over de Chinese aspiraties. Indertijd leek dat een vergezicht. De Chinese activiteiten op het wereldtoneel zoals toen belicht, zijn sindsdien echter onmiskenbaar toegenomen. China manifesteert zich in de luwte van de Russen en ook steeds nadrukkelijker in cyberspace. Onder andere met spyware in een toenemende hoeveelheid Chinese netwerkproducten.

Geopolitieke zenuwen

Ondanks de door het Hof van Arbitrage afgewezen claim op de Zuid-Chinese zee, gaat China door met het militariseren hiervan. China’s handelsbelangen zijn daarbij leidend: zowel over land als over zee strekken de tentakels van China inmiddels tot ver in Europa. Chinese bedrijven hebben zelfs al Zeebrugge en een deel van de haven van Piraeus overgenomen. Ook de goederenstromen tussen China en Nederland nemen toe. Daarnaast verkent China agressief de doorvaart via de Noordelijke IJszee, wat voor Nederland paradoxaal genoeg zowel meer handel als mogelijke conflicten oplevert. In de Indische Oceaan heeft China inmiddels een indrukwekkende gordel van (militaire) steunpunten opgebouwd. Iets waar de regering van India nu al de geopolitieke zenuwen van krijgt.

Rule-based wereldorde

Nederland is van oudsher een voorvechter van de vrije doorvaart voor alle landen, zoals Hugo de Groot dat al in zijn Mare Liberum beschreef. Daarbij moeten we ons realiseren dat Nederland enerzijds steeds meer afhankelijk is van China, als het om de handelsbelangen gaat. Anderzijds gaat de expansiedrift juist ten koste van deze vrije doorvaart op zee.  China lijkt het spanningsveld van de wankelende rule-based wereldorde, in het voordeel van haar nationale belangen te gebruiken. Maar wat betekenen deze ontwikkelingen eigenlijk voor Nederland en de Koninklijke Marine in het bijzonder?

Dilemma’s voor de toekomst

Ook dit jaar spelen jongeren weer een grote rol in de voorbereiding en uitvoering van een revolutionaire nieuwe aanpak, van deze jubileumeditie van Johan de Witt Conferentie. Die wordt deze keer georganiseerd in een scenario based policy discussion. Met deze aanpak willen we meer inzicht creëren in het complexe politiek-militaire speelveld. Van daaruit duiden we de dilemma’s voor de marine in de toekomst.

Blue team

Een groep studenten van de Haagse Hogeschool, ondersteund door jongeren uit het Gouden Ecosysteem (samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en industrie), zal een realistische game met meerdere scenario’s voorbereiden. Elk scenario wordt daarbij ingeleid door een keynote spreker en vervolgens live op het podium wordt gespeeld. Zij worden daarbij ondersteund met beelden van incidenten en nieuwsfeiten. Een groep vooraanstaande voormalig-marineofficieren en hoge ambtenaren (het blauwe team), zal onder leiding van een ervaren moderator deze scenario’s spelen.

Experts en Kamerleden

Het blauwe team krijgt enkele dilemma’s voorgeschoteld waarover moet worden beslist. Daarbij krijgt het publiek een interactieve rol: voor elke beslissing in het spel wordt de zaal geraadpleegd. Elke beslissing leidt daarbij tot een of meer consequenties vanuit het rode team die China vertegenwoordigt. Die kunnen gevolgen hebben voor noodzakelijke capaciteiten, maar ook over de operationele inzet: de rules of engagement. De consequenties leiden tot aanbevelingen die in een paneldiscussie worden voorgelegd aan experts en Kamerleden, die in de gemodereerde policy discussion vervolgens de consequenties voor de Koninklijke marine bespreken.

Netflix meets Nieuwsuur

Kort samengevat, deze jubileumeditie wordt een mengeling van Netflix meets Nieuwsuur – dit is een editie die u niet mag missen! Schrijf u nu alvast in, om op de hoogte te blijven van de verdere ontwikkelingen, wij zullen u dan ook in aanloop naar de conferentie informeren over actuele ontwikkelingen binnen dit dossier, zodat u straks goed voorbereid de conferentie kunt bezoeken.