MARIN R&D Seminar

Wageningen

Datum: 17.09.2019 | 09:00 - 16:00

Maritieme kennisinstituten

De kern van de MARIN-strategie is dat we maritieme constructies en operaties schoner, slimmer en veiliger maken en bijdragen aan een duurzaam gebruik van de zee. Hiervoor bieden wij oplossingen voor conceptontwikkeling, ontwerp en operatie. Het doel van het seminar is om resultaten van MARIN-onderzoek te delen met de industrie en om samen na te denken over toekomstig onderzoek.

 

Het programma start met een toelichting op het nieuwe MARIN research programma. Hiermee geven wij een impuls aan onze kennisbasis voor de maatschappij, overheid en maritieme sector. In de ochtend zullen voorbeelden gepresenteerd worden. Na de lunch zijn er drie workshops om dieper op thema’s in te gaan. Hierbij wordt veel ruimte geboden om te discussiëren over de relevantie van het onderzoek en de resultaten hiervan. Daarnaast is er uitgebreid gelegenheid om te netwerken.

Opgave en kosten

Deelname aan het MARIN R&D Seminar is kosteloos.
Graag ontvangen wij uw aanmelding via het registratieformulier op onze website https://www.marin.nl/r-and-d-seminar.

Download de flyer