Noordzee dagen

Forteiland Ijmuiden

Begindatum: 01.10.2020
Einddatum: 02.10.2020

Alle sectoren

De Noordzee is volop in beweging. Grote ontwikkelingen, waaronder het veranderende klimaat, zullen een effect hebben op (het ecosysteem van) de toekomstige Noordzee. Nieuwe activiteiten, zoals windparken op zee, maricultuur en kunstmatige eilanden, maar ook natuurherstel nemen ruimte in en vragen om meervoudig ruimtegebruik.

Daarnaast staan we voor de uitdaging om aantasting van het ecosysteem van de Noordzee te vermijden. Hiervoor zal meer kennis nodig zijn. Hoe gaan we om met spanningen tussen verschillende gebruiksopties? Hoe geven we toekomstbestendig gebruik vorm? Wat speelt er bij crisisbeheersing? En hoe staat het met de internationale samenwerking op de Noordzee en het Noordzee-akkoord?

Graag nodigen wij u uit om tijdens de Noordzeedagen mee te praten om antwoorden te vinden op deze vragen.