Projectmanagement module 1: Maritiem projectmanagement

Begindatum: 05.10.2017
Einddatum: 30.11.2017

Maritieme toeleveranciers, Scheepsbouw

Integraal, multidisciplinair samenwerken is de sleutel tot succes in de maritieme sector. Hiervoor zijn goed opgeleide projectmanagers onmisbaar, die zicht hebben op het proces en alle betrokken partijen. De serie trainingen ‘Projectmanagement’ van Netherlands Maritime Technology (NMT) omvat vier samenhangende modules waarin de deelnemers leren de projectfasering te definiëren en hierbij een goed doordacht projectmanagement proces op te tuigen. Hierbij wordt ook gekeken naar de specifieke aspecten van multi-projectorganisaties.

De eerste module ‘Maritiem projectmanagement’ behandelt de systematische handelwijzen welke vereist zijn om een project (componenten, systemen of een compleet schip) op de afgesproken tijd, binnen het afgesproken budget en volgens vooraf overeengekomen specificaties te kunnen opleveren. Projectmanagement vormt hiervoor een belangrijk hulpmiddel.

Doel

Na afloop van de 3-daagse training bent u in staat om:

 • De systematiek van projectmanagement en de voor de scheeps- en jachtbouw belangrijke techniek Product-Based Plannen te doorgronden
 • Uit het aanbod van projectmanagement methoden de voor uw organisatie meest geschikte methode te selecteren
 • Projecten op te starten
 • Een project binnen en buiten uw organisatie beter te definiëren en af te stemmen met belanghebbenden
 • De relatie van het eigen project tot de overige projecten in de eigen organisatie en samenwerkende organisaties te doorzien

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod tijdens de training:

 • Projecttype (ontwikkelen van componenten en systemen, seriebouw en one-off’s)
 • Samenstelling van het projectteam
 • Rol en werkwijze van accountmanager en projectmanager tijdens de Project Start-Up
 • Beheersing van risico’s
 • Bepalen van de project requirements: integratie sales en project management
 • Plan-Do-Check-Action en de autorisatie van het projectmasterplan
 • De ondersteunende rol van specificatietechnieken volgens Systems Engineering
 • De systematiek en werkwijze van Product-Based Plannen herkennen en daaraan gericht meedenken en -werken
 • Het ontwikkelen van de Product Breakdown Structure (in de lijn van PRINCE) en deze omzetten in een realistisch onderbouwd projectmasterplan
 • Projectfasering
 • Projectmasterplan en de voortgangsrapportage aan de opdrachtgever
 • Commissioning en het gefaseerd opleveren van (deel)producten
 • Voortgangsbewaking en rapportage op één A4’tje
 • Project close-down
 • Onderlinge relatie tussen toeleveranciers en werven
 • Ondersteunende software

De training heeft een sterk interactief karakter en bevat diverse praktijk oefeningen.

Lesmateriaal

De cursisten krijgen een syllabus waarin zowel actuele theorie over projectmanagement als de laatste ontwikkelingen in projectmanagement en multi-projectorganisaties zijn opgenomen. Tevens worden er hand-outs en recente artikelen uitgereikt.

Doelgroep

De training is bedoeld voor projectmanagers, leden van een projectteam zoals inkopers en engineers, accountmanagers, afdelingshoofden en ieder ander die nauw bij het projectmanagement proces betrokken is.

Docent

De training wordt door Netherlands Maritime Technology verzorgd in samenwerking met Applicon Project-Based Management, deel uitmakend van de Rosette Group. De trainer, Adri Platje, is zowel in binnen als buitenland een bekende op het gebied van maritiem projectmanagement.

Trainingsdata

5,6 oktober en 30 november 2017

Trainingsduur

De training vindt plaats op twee aaneengesloten dagen en een terugkomdag na enkele weken. De tijd in de tussenliggende periode wordt gebruikt voor het maken van praktijkgerichte opdrachten.

Trainingstijden

09.00 – 17.00 uur

Locatie

Netherlands Maritime Technology – Boompjes 40 te Rotterdam

Deelnemers

Minimaal 8, maximaal 12 personen

Kosten

Leden: € 1.400,- per module
Niet-leden: € 1.725,- per module

De vermelde bedragen zijn inclusief materialen en naslagteksten, exclusief BTW. Voor de lunch wordt gezorgd.

Benieuwd naar in-house mogelijkheden? Neem hiervoor contact op met Netherlands Maritime Technology.

Andere modules

De modules zijn zo op elkaar afgestemd dat ze een compleet beeld geven alle aspecten omtrent projectmanagement in de maritieme sector, maar de modules zijn desgewenst ook los van elkaar te volgen.

Projectmanagement module 2: Communicatie in projectmanagement
2, 3 en 24 november 2017 in Rotterdam

Projectmanagement module 3: Risicomanagement in projecten
15 en 16 februari 2018 in Rotterdam

Projectmanagement module 4: Project contractmanagement
8 en 9 maart 2018 in Rotterdam