Projectmanagement module 2: Communicatie in projectmanagement

Begindatum: 02.11.2017
Einddatum: 24.11.2017

Maritieme toeleveranciers, Scheepsbouw

Integraal, multidisciplinair samenwerken is de sleutel tot succes in de maritieme sector. Hiervoor zijn goed opgeleide projectmanagers onmisbaar, die zicht hebben op het proces en alle betrokken partijen. De serie trainingen ‘Projectmanagement’ van Netherlands Maritime Technology (NMT) omvat vier samenhangende modulen waarin de deelnemers leren de project fasering te definiëren en hierbij een goed doordacht project management proces op te tuigen.

De tweede module ‘Communicatie in projectmanagement’ biedt zicht op het dynamische proces van integraal samenwerken. U krijgt handvatten aangereikt hoe u uw communicatie professioneel kunt ‘managen’ en u leert hoe u kunt inspelen op verschillende perspectieven. Daarmee kunt u tijd winnen en omslachtige procedures vermijden. Al met al een nuttige investering voor elke professional in een technische projectomgeving. Een goede overdracht van informatie maakt lagere faalkosten in de bouw mogelijk en goed afstemmen is noodzakelijk om efficiënt samen te werken.

Doel

Na afloop van de 3-daagse training bent u in staat om:

 • Resultaatgericht te communiceren
 • Informatie doelbewust af te stemmen op de denk- en werkstijl van anderen
 • Vergaderingen zo te organiseren dat ze effectief bijdragen aan de voortgang van het project
 • Strategieën op te stellen om de noodzakelijke medewerking van stakeholders te verkrijgen

Onderwerpen

In de training draait het om communicatie. Het sleutelwoord voor samenwerken zowel binnen een projectteam als ook met de rest van de organisatie en externe partners. Drie invalshoeken komen daarbij aan de orde:

 1. De operationele invalshoek
  Hierbij gaat het om vaardigheden die nodig zijn om probleemoplossend te communiceren en effectief afspraken te maken met verschillende doelgroepen, zoals directie, klant, toeleveranciers, elk met hun eigen rol en belang. Ook leert u hoe u om kunt gaan met culturele verschillen zowel op lokaal als internationaal niveau.
 2. De organisatorische invalshoek
  Hoe organiseert u passende communicatie en welke voorbereiding is daarvoor nodig? Centraal staan projectvergaderingen, toegespitst op de diverse fases in een project en afgestemd op uiteenlopende doelstellingen. U krijgt tal van tips om uw vergadertijd zo efficiënt mogelijk te benutten.
 3. De strategische invalshoek
  Hoe krijgt u alle partijen mee en hoe gaat u om met tegenwerking en stagnatie? U maakt kennis met een planmatige aanpak om medewerking te organiseren, u leert weerstand te herkennen naar diverse stadia en u krijgt handvatten aangereikt om effectief te reageren.

Theorie wordt afgewisseld met oefenmateriaal wat afgestemd is op de eigen werksituatie van de deelnemers. De leerdoelen van de deelnemers zijn steeds leidend voor de hoeveelheid tijd die aan de verschillende onderdelen besteed wordt.

Lesmateriaal

De cursisten krijgen een syllabus waarin zowel actuele theorie over project management als de laatste ontwikkelingen in project management en multi-projectorganisaties zijn opgenomen. Tevens zullen er hand-outs en recente artikelen uitgereikt worden.

Doelgroep

Deze training is bestemd voor projectmanagers, aspirant-projectmanagers en ook voor afdelingsmanagers, werkzaam in de maritieme industrie. Bij projectmatig werken zijn het immers niet alleen de (aspirant)projectmanagers die veel tijd (moeten) investeren in communicatie, dat geldt evenzeer voor de leidinggevenden uit de lijnorganisatie. De lijnorganisatie levert capaciteit en deskundigheid ten behoeve van projecten en ook hier is een effectieve afstemming onmisbaar.

Docent

De training wordt verzorgd door Jorien Enning – Communicatie Management. Enning heeft als trainer veel ervaring met bedrijven in de maritieme sector.

Trainingsdata

2, 3 en 24 november 2017

Trainingsduur

De training vindt plaats op twee aaneengesloten dagen en een terugkomdag na enkele weken. De tijd in de tussenliggende periode wordt gebruikt voor het maken van praktijkgerichte opdrachten.

Trainingstijden

09.00 – 17.00 uur

Locatie

Netherlands Maritime Technology – Boompjes 40 te Rotterdam.

Kosten

Leden € 1.400,- per module
Niet-leden € 1.725,- per module

De vermelde bedragen zijn inclusief materialen, naslagteksten en lunch, exclusief BTW.

Benieuwd naar in-house mogelijkheden? Neem hiervoor contact op met Netherlands Maritime Technology.

Andere modules

De modules zijn zo op elkaar afgestemd dat ze een compleet beeld geven alle aspecten omtrent projectmanagement in de maritieme sector, maar de modules zijn desgewenst ook los van elkaar te volgen.

Projectmanagement module 1: Maritiem projectmanagement
5 en 6 oktober en 30 november 2017 in Rotterdam.

Projectmanagement module 3: Risicomanagement in projecten
15 en 16 februari 2018 in Rotterdam

Projectmanagement module 4: Project contractmanagement
8 en 9 maart 2018 in Rotterdam