Sea Sights Festival: Het innovatiefestival aan en over de kust

Den Haag

Begindatum: 18.10.2018
Einddatum: 21.10.2018

Alle sectoren

 

Het vierdaagse Sea Sights Festival biedt een uniek kijkje in de toekomst van steden aan zee. Hoe creëren wij met de zee waarde in 2040? Hoe kan de stad profiteren van 11 km kustlijn? Wat gebeurt er op zee? En welke impact heeft dat op de stad? Hoe ziet bouwen met de natuur eruit?  Deze vragen staan centraal tijdens het Sea Sights Festival. We tonen nationale en internationale initiatieven, vertellen inspirerende verhalen en brengen durfdenkers, beleidsmakers en ontwikkelaars met elkaar in contact. Want wij geloven dat complexe vraagstukken vragen om nieuwe samenwerkingsverbanden.

 

Het Sea Sights Festival is onderdeel van ‘Feest aan Zee’. Het Festival is een inhoudelijke programmering die ingaat op het onderwerp de Toekomst van Steden aan zee. Dit festival zal jaarlijks worden geprogrammeerd worden en tevens als communcatie kanaal gebruikt gaan worden voor de Kust propositie. Behalve een business event is het ook een publieks evenement.

Het Sea Sights Festival is opgebouwd uit een aantal elementen. Hieronder volgt een korte beschrijving van ieder onderdeel en hoe de onderdelen onderling verband houden. Op de volgende pagina’s is een meer gedetailleerde invulling van ieder onderdeel te vinden.

19 – 21 okt | Sea Sights Expo | Boulevard Scheveningen

Voedselteelt op zee, batterijen op basis van zout water, bouwen op zee en nieuwe natuur die tegelijkertijd onze kust versterkt. Drie dagen lang verandert de boulevard van Scheveningen in een interactieve expositie. Hier maakt iedereen kennis met de potentie van de zee voor onze leefomgeving. Entree is gratis.

18 oktober | 15.30 – 17.30 uur | Opening Sea Sights Expo | Boulevard Scheveningen

In aanwezigheid van de pers wordt de Sea Sights Expo geopend door een hoogwaardigheidsbekleder van de gemeente Den Haag. Alle exposanten zijn aanwezig, vanaf nu is de expo open voor publiek.

18 oktober | 17.30 – 21.00 uur | Sea Sights Diner Pensant | Spiegelzaal Kurhaus

De kust en de zee bieden kansen om een actuele vraagstukken op te lossen; op het gebied van energie en voedselvoorziening bijvoorbeeld. Maar, de complexiteit van deze vraagstukken vraagt een gemeenschappelijke aanpak. Onder leiding van Marcel Schuttelaar stellen de 20 genodigden een gemeenschappelijk vertrekpunt vast. Uitnodiging van CEO, onderzoekers en hoogwaardigheidsbekleders vindt plaats door de Gemeente Den Haag. De uitkomst wordt meegenomen in het programma van de Sea Sights Summit de volgende dag. Deelname is gratis.

19 oktober | 9.30 – 17.00 uur | Sea Sights Summit | Pier en Kurhaus

Tijdens de summit gaan projectontwikkelaars, onderzoekers naar ecosystemen, beleidsmakers en ondernemers met elkaar in gesprek over de gezamenlijke toekomst aan zee. Na een uitdagend, inhoudelijk programma met sprekers uit zowel wetenschappelijke als beleidsmatige hoek, volgen workshops ingericht op maximale interactie. Gedurende de dag verschuift het perspectief van huidige ontwikkeling op en in zee naar de gedeelde toekomst.

Gedurende de dag werken wij aan case (mogelijk is dat de Noordzeeregiodeal). De uitkomsten van de Summit worden weer ingebracht in het Lagerhuisdebat op zaterdag. De summit wordt geopend of afgesloten door een hoogwaardigheidsbekleder van de gemeente Den Haag. Wij verwachten 300 deelnemers. Entree kost 199 euro

20 oktober | 15.00 -17.00 uur | Sea Sights Debat | De Pier

Pas wanneer een toekomstbeeld gedeeld wordt, wordt het krachtig. Sea Sights Debat brengt stadsbewoners, beleidsmakers en projectontwikkelaars samen. Met behulp van pittige stellingen worden prioriteiten en belangen blootgelegd, om open het gesprek met elkaar te kunnen voeren. Wij verwachten 150 deelnemers, 250 is het max aantal deelnemers. Deelname is gratis.

bezoek website Sea Sights Festival