Seminar Onderwatergeluid & Scheepvaart

Utrecht

Datum: 09.11.2018 | 10:00 - 16:00

Alle sectoren

Van inzicht naar innovatie: hoe de scheepvaart kan bijdragen aan een stillere zee.

 

9 november | 10:00 – 16:00 uur | LEF future center Rijkswaterstaat | Gebouw Westraven | Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht

Stichting De Noordzee en het IFAW, in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/ Rijkswaterstaat, nodigen u van harte uit voor het seminar “Van inzicht naar innovatie: hoe de scheepvaart kan bijdragen aan een stillere zee” op vrijdag 9 november 2018 in het LEF Future Center te Utrecht.

 

Er is steeds meer aandacht voor onderwatergeluid. Op internationaal en vooral Europees vlak staat het onderwerp op de agenda van beleidsmakers. Maar wat is eigenlijk de impact op het mariene milieu en welke oplossingen zijn er? 

U krijgt op één dag inzicht in:

 • Waarom deze onzichtbare emissie uw aandacht verdient.
 • Recente kennis en lopend onderzoek.
 • Welke concrete maatregelen we in Nederland kunnen nemen.

Deskundige sprekers uit de maritieme sector, de wetenschap en maatschappelijke organisaties komen aan het woord, onder wie:

 • René Dekeling (Beleidsadviseur over effecten van onderwatergeluid op de mariene omgeving bij Min I&W)
 • Russell Leaper (Walvisonderzoeker/ expert onderwatergeluid bij het IFAW)
 • Christ de Jong (Senior onderzoeker Akoestiek en Sonar bij TNO)
 • Frans Hendrik Lafeber (Teamleider data-analyse & voorspellingen bij MARIN)
 • Niels Kinneging (Internationaal projectleider van het Joint Monitoring Programme for Ambient Noise North Sea (JOMOPANS) bij Rijkswaterstaat).

Het seminar wordt afgesloten met een discussie en een netwerkborrel. Hierbij is er gelegenheid om in gesprek te gaan met de sprekers en andere deelnemers.

WE HETEN U GRAAG WELKOM OP 9 NOVEMBER!

Praktische informatie

 • Dit seminar is bedoeld voor belanghebbenden in de maritieme sector: reders, werven, toeleveranciers, verladers, kennisinstellingen, havenautoriteiten, maritieme dienstverleners, beleidsmakers, NGO’s en andere geïnteresseerden.
 • Deelname is gratis (inclusief lunch).
 • Opgeven voor het seminar kan door een e-mail te sturen naar: szwiers@ifaw.org.
 • Het seminar begint om 10:00 uur (inloop vanaf 9:30 uur) en eindigt om 16:00 uur. Borrel na afloop.
 • Voertaal is Nederlands met een bijdrage in het Engels.

geef je op voor het seminar