Symposium Missies en ‘nieuw’ missiegedreven beleid. De kansen van missiegedreven beleid voor Nederland

Den Haag

Datum: 28.01.2019 | 14:30 - 17:30

Alle sectoren

Missies en ‘nieuw’ missiegedreven beleid staat als nieuw beleidsperspectief volop in de belangstelling. Niet alleen in Nederland, maar ook in omringende landen en in Brussel krijgen de contouren van de nieuwe beleidsaanpak steeds meer vorm. In april worden de voorstellen voor de maatschappelijke missies in Nederland verwacht, de schetsen voor Europese missies volgen waarschijnlijk in het najaar van 2019.

 

Met missiegedreven beleid wordt een nieuwe fase ingeluid in de zoektocht naar oplossingen voor steeds urgenter wordende maatschappelijke uitdagingen. Uitdagingen als het drastisch verlagen van de CO₂-uitstoot, zorg die van topkwaliteit en betaalbaar is en veilig internet zijn complex, wicked, gelaagd en in veel gevallen grensoverschrijdend en systemisch van aard en vragen om nieuwe creatieve, radicale oplossingen. ‘Nieuw’ missiegedreven beleid biedt hiervoor een aantrekkelijk perspectief: het heeft de potentie om het vinden van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te versnellen en het draagt bij aan het creëren van maatschappelijk draagvlak en het versterken van de Nederlandse economie.

Duidelijk is dat de nieuwe aanpak veel kansen biedt, mits goed uitgevoerd, maar geen ‘policy as usual’ is. Nieuwe benaderingen, beleidsarrangementen en instrumenten zijn gevraagd, waarvoor ambitie, durf en co-creatie met stakeholders én burgers de kernwoorden zijn. Over de concrete invulling zijn echter nog veel vragen.

Minisymposium

Naar aanleiding van het verschijnen van De Staat van Nederland Innovatieland 2018 organiseert TNO op 28 januari 2019 in de Pulchri Studio Den Haag een minisymposium Missies en ‘nieuw’ missiegedreven beleid: De kansen van missiegedreven beleid voor Nederland. Tijdens het symposium staan de kansen van de nieuwe aanpak centraal. Wat is er mogelijk met deze nieuwe aanpak en op welke manier kan hier het beste invulling aan worden gegeven? Vier sprekers presenteren op basis van hun ervaring en visie op de toekomst nieuwe perspectieven op de kansen van de nieuwe aanpak voor Nederland en hoe hier invulling aan kan worden gegeven.

Deelnemen

Ik nodig u van harte uit door hen te worden geïnspireerd en de kansen van ‘nieuw’ missiegedreven beleid te verkennen. Meld u hier aan.

Voorlopig programma

14:30 Welkom en registratie 
15:00 Opening en introductie door Paul de Krom, CEO van TNO 
15:10 Vier visies op de kansen van missies en missiegedreven beleid 
– Het Europese perspectief 
– Het burger perspectief 
– Het economische perspectief 
– Het innovatie perspectief 
17:00 Interactieve sessie 
17:30 Afsluiting en borrel

INSCHRIJVEN