TKI innovatie event Maritime with a mission

Online

Datum: 03.11.2020 | 13:00 - 15:20

Alle sectoren

De maritieme sector wil de schadelijke emissies van de scheepvaart terugbrengen. Dat heeft geleid tot goede initiatieven en innovaties, maar er is meer nodig, vooral meer snelheid. Door de inzet van bedrijven, kennisinstellingen en overheden om verduurzaming te bundelen kunnen we de transitie naar een schone scheepvaart versnellen.

 

Daarom werkt het maritieme cluster, alle maritieme branches en kennisinstellingen, samen met overheden, aan een ambitieus transitieplan. Het Masterplan voor een emissieloze maritieme sector. Doel daarvan is om in 2030 30 emissieloze schepen voor overheidstaken en voor commerciële doeleinden in de vaart te hebben en daarnaast 5 retrofits uit te voeren. Dat moet een katalysator zijn voor een veel bredere marktintroductie van duurzame technologie in de scheepvaart.

Dat plan willen we op 3 november in een online innovatie event van het TKI Maritiem bespreken. We geven korte introducties over de kansen die de vervanging van de vloot biedt en de initiatieven op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast bespreken we de lopende en voorgenomen initiatieven om nieuwe technologie toe te passen.

Het event is bedoeld voor iedereen die daarin actief is binnen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. We willen in een interactief programma nagaan hoe we samenwerking op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie kunnen versterken. Denk mee met het Masterplan voor een emissieloze maritieme sector!

inschrijven

Programma

1300

 

Opening

Bas Buchner

 

 

Keynote

Rob Verkerk (NML)

 

 

Toelichting Masterplan

Bas Buchner (MARIN)

 

 

Vlootvernieuwing Hulpschepen Defensie 

Rinze Geertsma (Defensie)

 

 

Vlootvernieuwing Rijksrederij

Loek Verheijen (Rijksrederij)

 

 

Vlootvernieuwing Commerciële schepen

Annet Koster (KVNR)

 

 

Onderzoeks-en ontwikkelingsprogramma’s

Klaas Visser (MKC)

 

 

EC Partnership Zero Emission Waterborne Transport

Jaap Gebraad (Waterborne TP)

 

1430

Validatieregeling

Arnold de Bruijn (NMT)

1430

1520

Breakout I Zero emissie + pitches (ZERO)

MARIN

1430

1520

Breakout II Brandstoffen + pitches (GMM)

TNO

1520

1530

Afsluiting

Bas Buchner

 

inschrijven