Training Stakeholdermanagement voor Projectleiders

Begindatum: 11.05.2021
Einddatum: 24.06.2021

Maritieme toeleveranciers, Scheepsbouw

Het succes van een project is sterk afhankelijk van de inzet en betrokkenheid van alle deelnemende partijen. Zeker als het gaat om complexe projecten met veel onderlinge afhankelijkheden is het zaak activiteiten zorgvuldig op elkaar af te stemmen. Een keten is immers zo sterk als de zwakste schakel. De training ‘Stakeholdermanagement voor Projectleiders’ richt zich op de vaardigheden, methoden en technieken die nodig zijn om effectief samen te werken en de voortgang efficiënt te regisseren. Wat kun je verwachten? Veel interactie en een hoog tempo, veel variatie van werkvormen, teamgames, & brainswarm-technieken. Meld je nu aan!

Lees hier ook het interview met trainer Jorien Enning over maritiem stakeholdermanagement in het onlangs verschenen NMT Magazine! 

Doel

Na afloop heb je:

 • handvatten om de samenwerking met stakeholders efficiënt te organiseren
 • inzicht in het proces van effectief afspreken, aanspreken & opleveren
 • technieken om productief informatie te verzamelen en besluitvaardig te opereren.

Na afloop weet je:

 • hoe je constructief om kunt gaan met uiteenlopende belangen van relevante stakeholders
 • hoe je stakeholders in staat kunt stellen hun specifieke projectbijdrage te leveren
 • hoe je voortgang in een project op een constructieve manier kunt monitoren en bijsturen.

Inhoud & Onderwerpen

Het accent in deze training ligt op het samenspel tussen alle betrokkenen. De rol van de projectleider is cruciaal, het is zijn taak & verantwoordelijkheid om iedereen op het juiste moment de juiste bijdrage te laten leveren. Succesvol samenwerken is daarmee een noodzakelijke voorwaarde voor een positief projectresultaat. Dat klinkt logisch, maar de werkelijkheid is weerbarstig. Wat op papier een profijtelijke combinatie lijkt, kan in de praktijk een kruiwagen vol kikkers zijn. Het is daarom de kunst om gericht in te spelen op de verschillende belangen van alle stakeholders, elk hun eigen prioriteit en planning.

De drie-daagse training “Stakeholdermanagement voor Projectleiders” draait om deze uitdaging. Het interactieve programma maakt helder hoe je medewerking kunt organiseren, besluitvorming kunt beinvloeden en hoe je kunt reageren op eindeloze discussies en – min of meer subtiele – weerstand. Het biedt ook ruim baan voor toepassing op eigen praktijk-situaties. Dat levert deelnemers inzicht in achterliggende patronen op en concrete tips voor een constructieve aanpak.

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod tijdens de training:

 • Hoe krijg je alle betrokken partijen op een lijn?
 • Hoe ga je om met uiteenlopende belangen?
 • Hoe zorg je ervoor dat alle stakeholders de gevraagde kwaliteit leveren?
 • Hoe organiseer je medewerking en hoe ga je om met weerstanden?
 • Welke mogelijkheden zijn er om samenwerking efficiënt te organiseren?
 • Welke stijl past het best in welke situatie?
 • Wat doe je met terugkerende, defensieve patronen?
 • Wat zijn remedies tegen bemoeizucht, wijsneuzerig-en/of uitstelgedrag?

Werkvormen

Deze interactieve training kenmerkt zich door een combinatie van toepasselijke theorie en veel praktische oefeningen. De werkvormen variëren en lopen uiteen van teamgames tot een innovatieve manier van kennisdelen. Daarbij word je telkens uitgenodigd om ook eigen voorbeelden in te brengen, op die manier kun je opgedane kennis en vaardigheden direct toepassen in de eigen praktijk en kun je de leercurve versterken. Tussen de bijeenkomsten zijn er individuele verwerkingsopdrachten en de opbrengst daarvan bespreek je in een 1-op-1 skype-sessie met de docent.

De koppeling van theorie naar praktijk komt op een bijzondere wijze tot uitdrukking tijdens de afsluiting op de derde dag. Dan zal er een maritieme aflevering van College-tour plaatsvinden, waar “meesters” uit het vak hun kennis en ervaring delen over succesvol stakeholdermanagement. Op welke manier halen ervaren projectleiders meerwaarde uit samenwerking? Wat zijn “best practices”, wat zijn bewezen succesformules? En tenslotte natuurlijk de College-tour-vraag: welk advies zouden deze projectleiders aan geïnteresseerde collega’s willen geven?

Voor en door wie

Dit traject is bestemd voor projectleiders, opdrachtgevers en toeleveranciers, die betrokken zijn bij complexe projecten en die weten dat het succes van dergelijke projecten schuilt in de kwaliteit van het samenspel. Dit traject is ook geschikt voor al diegenen die in de praktijk te vaak last hebben van afschuiftactieken, terugkerende fouten, omslachtige procedures en een eilandcultuur. Tijdens de training is er volop aandacht voor de manier waarop je dit gedrag kunt omzetten naar een meer pro-actieve betrokkenheid, waarbij het er om gaat dat alle spelers hun kennis en ervaring inzetten om gezamenlijk een hoger rendement te realiseren.

De training wordt verzorgd door Jorien Enning – Communicatie Management. Enning heeft als trainer veel ervaring met bedrijven in de maritieme sector.

Trainingsdata 

Dinsdag 11 mei (klassikaal), dinsdag 1 juni (online) en donderdag 24 juni (klassikaal) 2021. Trainingstijden zijn 09.00 – 17.00 uur. De online training van dinsdag 1 juni heeft een afwisselend programma vol interactie en voldoende pauzemomenten. Een extra thema dat aan bod komt is effectief online samenwerken.

Locatie

Netherlands Maritime Technology (NMT) aan de Boompjes 40 in Rotterdam. Let op: bij meer dan 8 deelnemers wordt uitgeweken naar een andere trainingslocatie in Rotterdam.

Deelnemers

Minimaal 8, maximaal 12 deelnemers.

Kosten

Leden NMT: €1.675,- *
Niet-leden: €2.095,- *

* De vermelde bedragen zijn inclusief materialen en naslagteksten, exclusief BTW. Voor de lunch wordt gezorgd.

Benieuwd naar in-company mogelijkheden? Wij verzorgen graag een offerte voor je. Neem contact op met NMT via T 088 44 51 000.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Laura Brouwer, Training Manager bij NMT via T 088 44 51 014 of E academy@maritimetechnology.nl.