Doelstellingen Human Capital Council

Lange termijn doelen

De Human Capital Council (HCC) houdt zich bezig met de instroom en het behoud van voldoende gekwalificeerde maritieme professionals voor de sector en alles wat daarbij komt kijken van sector promotie tot duurzame inzetbaarheid. De HCC hanteert daarbij een onderscheid in projecten voor de thema’s kiezen, leren en werken. Oftewel hoe weten jongeren de sector te vinden, eenmaal geïnteresseerd zijn er goede maritieme (beroeps)opleidingen waarbinnen onderwijs en bedrijfsleven nauw samenwerken en daarna aan het werk met mooie carrière paden binnen de maritieme cluster. De HCC-themastructuur is overgenomen in de Maritieme Strategie. Zo is een kader gecreëerd waarin synergie en complementariteit van HC projecten die op de diverse niveau’s, (bedrijven, branches en maritieme cluster) worden opgepakt duidelijk worden.  De HCC zal deze themastructuur ook in 2019 en verder hanteren waarbij naar verwachting het leren en werken steeds meer in elkaar zullen gaan overlopen.

De HCC richt zich binnen human capital in 2019 en verder op drie thema’s:

  1. Arbeidsmarktcommunicatiebeleid – kiezen voor de maritieme sector
  2. Opleidingsbeleid – leren in de maritieme sector
  3. Arbeidsmarktbeleid – werken in de maritieme sector

Korte termijn prioriteiten HCC

Naast mooie lange termijn vergezichten kiest de HCC voor 2019 om aan de slag te gaan met een beperkt aantal HC projecten. Het Maritiem Leer- & Ontwikkelcentrum (MLO) en de vernieuwing van de arbeidsmarktmonitor zijn twee belangrijke prioriteiten. Daarnaast blijft er permanent aandacht voor de digitale opleidingsgids, de inzet van de Young Maritime Representatives en het beschikbaar stellen van materialen voor promotie en gastlessen.

  1. Kiezen – collectief informeren en interesseren
  2. Leren – concretiseren van leven lang leren
  3. Werken – zicht op vraag & aanbodontwikkeling

Meer informatie / deelnemen

Bent u geïnteresseerd in een zetel in de Human Capital Council of meer informatie over activiteiten? Neem dan contact op met mevr. Roegzana Hoesenie via roegzana@maritiemland.nl of tel. +31 (0)10 7470076