Maritieme Gastlessen

Maritieme gastlessen worden ingezet om mee te helpen het imago-probleem van de Nederlandse maritieme sector op te lossen. Mensen die niet bekend zijn met de sector, weten niet welke bedrijven hier binnen acteren, en wat de carrière mogelijkheden zijn binnen deze sector. Als gevolg hiervan kiezen te weinig technische studenten voor een maritieme opleiding of een maritieme carrière. Om de sector als innovatief, duurzaam en aantrekkelijk op de kaart te krijgen, vraagt NML experts uit de gehele maritieme sector (van binnenvaartschipper tot financieel expert) gastlessen te geven op onderwijsinstellingen. Doel is het direct benaderen van jongeren en beïnvloeders (leraren en decanen). Het bij elkaar brengen van potentials en professionals wordt gedaan vanuit de gedachte dat de mensen die in de maritieme sector leren en werken de beste ambassadeurs zijn. Professionals vertellen uit eigen ervaring hoe positief (leuk) dat is en fungeren zodoende als rolmodel. Belangstelling voor de maritieme sector kan al op jonge leeftijd worden getriggerd. Daarom is dit project breed van opzet: van een inspirerende les op een basisschool, rondleiding op een werf, schip of maritiem bedrijf of voordracht voor een scoutinggroep tot een lezing door een R&D manager op een universiteit (bijvoorbeeld studenten Werktuigbouwkunde). Door dat laatste wordt tevens de kwaliteit van het technische onderwijs verbeterd.