Human capital agenda Topsector Water en Maritiem

De Nederlandse watersector heeft volop groeikansen, maar daarvoor zijn wel voldoende goed geschoolde mensen nodig. Het vinden van gekwalificeerde mensen die in de sector willen werken, is echter niet zo eenvoudig. Tot 2020 heeft de watersector 40.000 vacatures te vervullen, deels veroorzaakt door vergrijzing en uitstroom. De opdracht van dit team is helder.

 

De vacatures in de watersector kunnen maar gedeeltelijk worden gecompenseerd door instroom vanuit de opleidingen. Een instroom die bovendien steeds minder kiest voor een carrière in de techniek of in de watersector. Niet omdat de watersector oninteressant is, maar wel omdat ze de watersector niet kennen. Onbekend maakt onbemind. Om te zorgen dat de watersector in de toekomst over voldoende gekwalificeerd personeel kan beschikken heeft het Kernteam Human Capital een viertal thema’s benoemd:

  • Imago & Instroom bevordering
  • Onderwijs & onderzoek
  • Human Recources
  • Internationalisering

Imago & Instroombevordering wordt gestimuleerd door jongeren op jonge leeftijd bekend te maken met de veelzijdigheid van water en techniek. Een voorbeeld hiervan is de gastlessen water estafette. Van begin november 2012 tot eind maart 2013 hebben waterprofessionals 732 gastlessen water gegeven met een bereik van 20.000 jongeren. Daarnaast wordt ingezet op het versterken van het imago van de watersector als een aantrekkelijke sector.

Onderwijs & Onderzoek is een apart thema voor een duidelijke profilering van wateropleidingen (mbo, hbo, wo). Werkgevers en onderwijsinstellingen vormen partnerships waarbij de werkgevers nauw betrokken zijn bij de onderwijstrajecten. Netwerkvorming in wateropleidingen met betrekking tot specialisaties en uitwisseling van curricula wordt gestimuleerd. Zij helpt opleidingen bij het vormen van actuele en boeiende opleidingen waar actuele vraagstukken worden ingebracht.

Human Resources zorgt voor het behoud van menselijk kapitaal door in de huidige mensen te investeren. Zij blijven langer inzet- baar door hen voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied. Tevens wordt ingezet op het stimuleren van kennisuitwisseling op het gebied van HR en personeelsuitwisseling tussen werkgevers in de sector. Daarnaast is het vergroten van zij- instroom in de watersector een belangrijke bouwsteen.

Internationalisering heeft als doel (toekomstige) professionals voorbereiden op werken in internationale context en internationale talenten werven en behouden voor de Nederlandse arbeidsmarkt.

Topsector Water en Maritiem is een samenwerking van de overheid, het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen om de Nederlandse watersector nationaal en internationaal te blijven stimuleren. Daarbij is gekozen voor een stevige doelstelling: verdubbeling van de toegevoegde waarde tussen 2010 en 2020. Het overkoepelende Topteam onder leiding van Hans Huis in ‘t Veld vertegenwoordigt de drie pijlers, te weten: Maritieme, Delta- en Watertechnologie, waarvoor kernteams zijn aangesteld. Voor de thema’s Human Capital en Export & Promotie zijn sectorbreed ook twee kernteams ingericht. Topsector Water en Maritiem is één van de 9 topsectoren die de belangrijkste bijdrage leveren aan de export van Nederland.”