Doelstellingen Innovation Council

Missies Innovation Council 2019 en verder

De Innovation Council stimuleert samenwerking in de sector op drie hoofdthema’s: towards zero emissions, smart shipping en Blue Growth. In samenwerking met het MKC wordt bijgedragen aan de uitwerking van de ‘Blauwe route’ in de Nationale Wetenschapsagenda
(NWA). Gestreefd wordt naar budgetallocatie voor een maritieme call. Ook in 2019 zal de IC haar taak uitvoeren als programmaraad van het TKI Maritiem voor de invulling van het maritieme innovatiecontract. De vergaderingen van de IC dienen daarnaast om het ontwikkelen
van samenwerkingsprojecten te stimuleren.
 
In het kader van Forum Europa wordt een bijdrage geleverd aan de definitie van werkprogramma’s van het eerstvolgende EC-kaderprogramma FP9. Ook wordt deelname aan
de laatste call van H2020 (2019) gestimuleerd. Bijzondere aandacht krijgt de invulling van de launching customer positie van zowel Defensie als de Rijksrederij. De Innovation Council zal
daaraan bijdragen en in haar bijeenkomsten innovaties op schepen van de overheid onder de aandacht brengen en stimuleren.
 
De Green Deal, die naar verwachting in de eerste maanden van 2109 zal worden ondertekend, biedt de doelstellingen en het kader voor het thema “towards zero emissions”.
De inhoud zal meegenomen worden in het opstellen van de agenda’s en het in gang zetten
van projecten. Hiernaast beslist de Innovation Council over de Maritieme Innovatie-Impuls Projecten (MIIP). Dit betreft een bedrag van € 250.000 van het Ministerie van Economisch Zaken (EZ) die voor € 250.000 worden ge-cofinancierd door de betrokken bedrijven/instellingen.
 

Meer informatie / deelnemen

Bent u geïnteresseerd in een zetel in de Innovation Council of meer informatie over activiteiten? Neem dan contact op met mevr. Roegzana Hoesenie via roegzana@maritiemland.nl of tel. +31 (0)10 7470076.

Alle aangesloten leden bij NML kunnen zitting nemen in de Innovation Council. Voor niet-leden van NML bestaat de mogelijkheid tot deelname voor een bedrag van € 5200,- per jaar (op basis van instemming door het bestuur van NML). Voor het MBK geld een bedrag van € 2600,- per jaar.