Doelstellingen Innovation Council

  1. Het opzetten van samenwerking rond het onderwerp ‘autonoom varen’
  2. Het vernieuwen van het Innovatiecontract naar de periode 2018-2019 of het uitwerken van de ‘Blauwe route’ in de Nationale wetenschapsagenda (NWA), of beide (afhankelijk van de politieke ontwikkelingen)

In 2015 is een update van het ‘Innovatiecontract’ opgesteld (2016-2017) waarin tevens de Kennis en Innovatie Agenda 2016-2017 is opgenomen. De titel van het nieuwe innovatiecontract is: Nederland: De Maritieme Wereldtop (veilig, duurzaam en welvarend)

Er is gekozen voor de volgende innovatiethema’s:

Deze thema’s vereisen excellent onderzoek op de volgende maritieme kennisgebieden:

  • Hydrodynamica
  • Maritieme operaties
  • Maritieme constructies en materialen
  • Maritieme systemen en processen
  • Maritieme ontwerp- en bouwtechnologie
  • De impact op de mariene omgeving

Meer informatie / deelnemen

Bent u geïnteresseerd in een zetel in de Innovation Council of meer informatie over activiteiten? Neem dan contact op met mevr. Roegzana Hoesenie via rh@maritiemland.nl of tel. +31 (0)10 4007061.

Alle aangesloten leden bij NML kunnen zitting nemen in de Innovation Council. Voor niet-leden van NML bestaat de mogelijkheid tot deelname voor een bedrag van € 5200,- per jaar (op basis van instemming door het bestuur van NML). Voor het MBK geld een bedrag van € 2600,- per jaar.