Innovatiemakelaars voor het mkb bij het TKI Maritiem

Per direct stelt het TKI Maritiem geld beschikbaar voor het inhuren van innovatiemakelaars door het maritiem midden en klein bedrijf. Het mkb kan 50% van de kosten van de makelaar vergoedt krijgen tot een maximum vergoeding van 10.000 euro. Het doel is om mkb-ondernemers te begeleiden bij het innovatieproces, het opzetten van een business case of te ondersteunen bij het in de markt zetten van hun product of dienst. 

Vanaf nu is er een beperkt bedrag[1] beschikbaar voor het inhuren van innovatiemakelaars door het maritiem mkb. De makelaars kunnen erg handig zijn om te ondersteunen in zaken waar u als mkb-er hulp kunt gebruiken omdat dit niet uw specialiteit is. De innovatiemakelaar kan op diverse manieren worden ingezet en kan juist dat kleine zetje extra geven waar u zelf niet aan hebt gedacht of niet de juiste expertise voor heeft om uw innovatie (nog beter) te ontwikkelen of in de markt te zetten. Denk bijvoorbeeld aan het rondkrijgen van de businesscase, samenwerking met andere bedrijven of kennisinstellingen of het stroomlijnen van het innovatieproces.

Wat doet een innovatiemakelaar?

De innovatiemakelaar is zowel interessant voor een startende mkb-er als voor een bedrijf dat al enige tijd bezig is. Innovatiemakelaars kunnen ingeschakeld worden ter ondersteuning van:

  1. Vraagarticulatie. Startende mkb-ers ondersteuning te geven om de technische innovatie in de markt te helpen valoriseren door een heldere vraagarticulatie. Veel technische mkb-ers proberen via ‘technology push’ in de markt te komen waardoor proposities vaak mislukken. Innovatie makelaars kunnen helpen door de technische innovatie via ‘market pull’ benadering in de markt te zetten.
  2. Innovatieproces. Begeleiding van het innovatieproces vanaf idee tot aan customer development. De innovatiemakelaar is hierbij procesbewaker en helpt structuur aan te brengen in het proces van innovatie naar business. 
  3. Netwerkfunctie en samenwerkingsverbanden. Sommige mkb-ers (omdat ze startend zijn of zich in een niche bevinden) hebben moeite om business uit hun innovatie te realiseren. Aansluiting vinden met grotere bedrijven is vaak noodzakelijk. Innovatiemakelaars bieden ondersteuning voor het vormen van consortia voor innovatiecreatie en implementatie doordat ze snel in hun professioneel netwerk kunnen schakelen. 
  4. Business Case. Inhuur van innovatiemakelaars met financiële expertise, gericht op het bieden van hulp bij het opzetten van investeringsvoorstellen. De werkzaamheden van de innovatiemakelaar moeten erop zijn gericht om te adviseren hoe er maximale waarde in de onderneming kan worden gecreëerd (bijv. een IP strategie), welke financiële risico’s en welke risico mitigerende maatregelen er nodig zijn om financiering rond te krijgen.

Beoordeling

Het beoordelen van en onderhandelen over de offerte van de innovatiemakelaar is een taak van de mkb-er, immers betaalt deze zelf 50% van de kosten. Het TKI Maritiem zal de offerte enkel beoordelen op marktconformiteit. Verder worden de werkzaamheden beoordeeld op aansluiting bij de innovatiethema’s van het TKI Maritiem en zal de innovatiemakelaar beoordeeld worden volgens de criteria zoals vermeldt op deze pagina.

Koppeling thema’s TKI Maritiem

De producten of diensten van de betreffende mkb-er dienen te voldoen aan een van de thema’s die gedefinieerd staan in de innovatieagenda van het TKI Maritiem: Nederland: de Maritieme Wereldtop. De innovatiethema’s zoals gedefinieerd in de innovatieagenda:

1. Winnen op zee
2. Schone Schepen
3. Slim en veilig varen
4. Efficiënte infrastructuur

overzicht innovatiemakelaars

aanvraag indienen

[1] Er is nog een budget beschikbaar van €2.208 (18 mei 2016)