Aanvraag indienen

Een aanvraag indienen

Er wordt gewerkt met het principe ‘first come, first serve’. Wanneer het budget op is, zal dit worden aangegeven op deze pagina. De regeling loopt tot 31 augustus 2018. Voor deze datum dienen de werkzaamheden te zijn uitgevoerd en moet de facturatie en indiening bij het TKI zijn gedaan. Het aanvraagformulier staat onderaan de pagina. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sander den Heijer, bestuurslid TKI Maritiem heijer@maritimetechnology.nl.  

Voor het niet-gesubsidieerde deel geldt dat de mkb-ers dit deel zelf voor hun rekening nemen. Uiteraard zullen bijkomende kosten (zoals bijvoorbeeld patentaanvragen, prototypen etc.) die de innovatie borgen en resulteren uit het advies van de innovatiemakelaars niet ten laste komen van deze subsidieaanvraag. Deze lasten zijn voor rekening van de mkb-er.

Monitoring

De mkb-er huurt de innovatiemakelaar in en financiert deze met eigen middelen. Vervolgens kan de mkb-er de toegekende subsidie opvragen bij het TKI Maritiem. De makelaar levert een dienst aan de mkb-er. De tevredenheid van de mkb-er is dan ook in eerste instantie belangrijk als het gaat om de resultaten en het behalen van doelstellingen. Om vanuit het TKI Maritiem zicht te krijgen op de resultaten en het behalen van de doelstellingen, zal het TKI na afloop van de inhuur contact opnemen met de mkb-er en de tevredenheid peilen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sander den Heijer, bestuurslid TKI Maritiem heijer@maritimetechnology.nl.  

Aanvraagformulier Innovatiemakelaar