Topsector Water en Maritiem

Hans Huis in 't Veld, Innovatie, Topsector Water en Maritiem

“Topsector Water en Maritiem is een samenwerking van de overheid, het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen om de Nederlandse watersector nationaal en internationaal te blijven stimuleren. Daarbij is gekozen voor een stevige doelstelling: verdubbeling van de toegevoegde waarde tussen 2010 en 2020. Het overkoepelende Topteam onder leiding van Hans Huis in ‘t Veld vertegenwoordigt de drie pijlers, te weten: Maritieme, Delta– en Watertechnologie, waarvoor kernteams zijn aangesteld. Voor de thema’s Human Capital en Export & Promotie zijn sectorbreed ook twee kernteams ingericht. Topsector Water en Maritiem is één van de 9 topsectoren die de belangrijkste bijdrage leveren aan de export van Nederland.”

Hans-243x300De Nederlandse watersector heeft cruciale kennis en kunde in huis om een antwoord te helpen geven op de internationale waterproblematiek. De wereld heeft ons nodig. De Nederlandse watersector kan samen met andere sectoren en internationale partners aansprekende, duurzame oplossingen voor de komende generaties realiseren. Deze oplossingen vormen een krachtige impuls voor de Nederlandse economie. De internationale markt is groot en groeit sterk: het streven is de toegevoegde waarde van de Nederlandse watersector in de periode tot 2020 te verdubbelen. “Deze ambitie en de internationale concurrentie dwingen ons om tempo te maken en krachten te bundelen,” aldus Hans Huis in ‘t Veld, boegbeeld van Topsector Water en Maritiem. “Juist op de raakvlakken tussen de Maritieme sector, Deltatechnologie en Watertechnologie liggen grote kansen.” Om die kansen te verzilveren zal de sector boven zichzelf uit moeten stijgen, verantwoordelijkheid moeten nemen en leiderschap moeten tonen. Wenkend perspectief is dat Nederland in 2020 het ‘Centre of Excellence’ van de internationale watersector kan zijn. Voor een volledige samenvatting, uitleg over de gekozen thema’s, kunt u de brochure online lezen. Ook kunt u het innovatie contract downloaden om te zien hoe uw project ondersteund kan worden.