Coordinator Access

Royal IHC

Geplaatst op: 04.05.2021

Offshore, Waterbouw

Toezien op de naleving van de wettelijke verplichtingen door aannemers, leveranciers en externe inhuur dmv controle op juiste veiligheidscertificaten en wettelijk vereiste documenten.