Jaarverslag 2013

Jaarverslag

Was 2012 het jaar van continuering en transitie, 2013 stond goeddeels in het teken van het bestendigen van deze transitie en het behouden van de transparante organisatiestructuur en aanpak en het vergroten van de betrokkenheid van de brancheverenigingen en toonaangevende maritieme bedrijven. NML wordt gezien als een goed platform om de meest urgente en belangrijke zaken in de maritieme sector via korte lijnen te bespreken en aan te pakken. Door de unieke sector brede vertegenwoordiging kan de maritieme sector een veel sterker geluid laten horen bij bijvoorbeeld de overheden en de (publieke) media, dan als een op zichzelf staande branchevereniging. Gezamenlijk sterker staan, maar met behoud van de eigen identiteit. De uitdaging is om niet in problemen, maar vanuit oplossingen, gedragen door een visie, te communiceren. De actieve participatie van de deelnemende organisaties en bedrijven maakte het mogelijk dat binnen de 4 Councils veel projecten werden gecontinueerd, geïnitieerd en afgerond. In de hiernavolgende pagina’s wordt per Council verslag gedaan van de activiteiten uit 2013. In het verslagjaar kwam het Bestuur viermaal bijeen voor inhoudelijke discussie en besluitvorming. De Bestuursbezetting in 2013 bestond uit 19 zetels. Helaas heeft vanwege de verandering in visie de Vereniging van Waterbouwers besloten hun lidmaatschap per 2014 op te zeggen. Inmiddels zijn er wel gesprekken gaan met andere, bij de sector waterbouw aangesloten, organisaties voor invulling van deze vrijgekomen zetel. In 2013 is wederom verschenen de Maritieme Monitor met de cijfers van 2012. Deze is officieel overhandigd aan mij door Minister Schultz van Haegen. Een woord van waardering geldt het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en het Ministerie van Economische Zaken voor de blijvende directe ondersteuning van de activiteiten. Lees het hele verslag