Jaarverslag 2014

Jaarverslag

De Nederlandse maritieme sector is al eeuwenlang een topsector. Midden in de maatschappij en open voor samenwerking. Ons nationale visitekaartje als het gaat om innovatie, durf en ondernemingszin. Wereldwijd toonaangevend in oplossingen die anderen niet zien of niet aandurven. In 2014 verstevigde NML haar rol als een goed platform om de meest urgente en belangrijke zaken in de maritieme sector via korte lijnen te bespreken en aan te pakken. Meest in het oog springende voorbeelden hiervan waren de Maritieme Top Conferentie met Minister Schultz van Haegen, waar de basis werd gelegd van de in januari 2015 verschenen Maritieme Strategie 2025.

De actieve participatie van de deelnemende organisaties en bedrijven maakte het mogelijk dat binnen de 4 Councils veel projecten werden gecontinueerd, geïnitieerd en afgerond. In de hiernavolgende pagina’s wordt per Council verslag gedaan van de activiteiten uit 2014.

In het verslagjaar kwam het Bestuur viermaal bijeen voor inhoudelijke discussie en besluitvorming. De Bestuursbezetting in 2014 bestond uit 21 zetels.

In 2014 zijn voor het eerst twee monitoren verschenen, in maart met de cijfers over 2012 en in december met de cijfers over 2013. De Maritieme Monitor 2013 is door voorzitter Arie Kraaijeveld overhandigd aan Minister Kamp. De Monitor 2014 is officieel overhandigd aan Arie Kraaijeveld door Minister Schultz van Haegen.

Een woord van waardering geldt het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en het Ministerie van Economische Zaken voor de blijvende directe ondersteuning van de activiteiten. Ook mijn voorganger Arie Kraaijeveld wil ik hartelijk danken. Dankzij zijn inzet is NML met een nieuw elan en bestuurlijke dynamiek op de kaart gezet en heeft zich ontwikkeld naar een volwaardig gesprekspartner voor de gehele Nederlandse maritieme sector en overheid.

lees het hele verslag