Jaarverslag 2015

Jaarverslag

NML verenigt op een unieke wijze alle 12 branches in de maritieme sector, van onderzoekers tot scheepsbouwers, van vissers tot scheepseigenaren, van toeleveranciers tot de marine en de zeehavens.

Een maritieme sector die een essentiële bijdrage levert aan de Nederlandse welvaart, met een productiewaarde van circa € 53 miljard, een export waarde van circa € 23 miljard en een sector waar buiten de havens van dit land circa 253.000 mensen dagelijks hun boterham verdienen en een 3,4% bijdrage leveren aan onze nationale economie.

2015 had een goed begin met de presentatie van de kabinetsbrede vaststelling van de Maritieme Strategie. Met de daadwerkelijke invulling van die gemeenschappelijke maritieme strategie, kan de sector en de politiek één lijn uitzetten. Belangrijk voor 2015 was de deelname van de maritieme sector aan SAIL Amsterdam. Daarnaast maakte de actieve participatie van de deelnemende organisaties en bedrijven het mogelijk dat binnen de 3 Councils veel projecten werden gecontinueerd, geïnitieerd en afgerond. In de hiernavolgende pagina’s blikken we terug op de speerpunten uit 2015 en wordt per Council verslag gedaan van de activiteiten uit 2015.

In het verslagjaar kwam het Algemeen Bestuur viermaal bijeen voor inhoudelijke discussie en besluitvorming. De Bestuursbezetting in 2015 bestond uit 21 zetels.

In 2015 is de Maritieme Monitor 2015 is officieel overhandigd aan Wim van Sluis door Minister Schultz van Haegen.

Een woord van waardering geldt het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en het Ministerie van Economische Zaken voor de blijvende directe ondersteuning van de activiteiten.

LEES HET HELE VERSLAG