SMASH! Nederlands Forum Smart Shipping

SMASH!, het Nederlands Forum voor Smart Shipping, brengt maritiem Nederland samen om smart shipping te implementeren​ en zo de concurrentiepositie van de sector te versterken.

In Nederland is een groot aantal organisaties en bedrijven bezig met smart shipping en ontwikkelingen op het gebied van autonome schepen. Dat gebeurt nu erg versnipperd. ​Door op nationale schaal samen te werken kunnen regionale initiatieven verbonden worden, en een groter bereik genereren. Ook is het makkelijker om internationaal verbindingen te leggen. SMASH! brengt op grote schaal marktpartijen, overheden en kennisinstellingen samen om dat te doen.

Hoe we dat doen? We werken aan onze ambitie door:

  • Het verenigen van de sector door te fungeren als centraal aanspreekpunt​
  • Het opstellen van een gezamenlijke roadmap en kennisagenda​
  • Het opzetten van gezamenlijke projecten​
  • Het zijn van een overlegtafel, over bijvoorbeeld wet- en regelgeving​
  • Smart shipping op de kaart zetten in Nederland.

bezoek website SMASH!