Maritiem West-Afrika: Marktstudie

Maritiem West-Afrika, onderzoek naar maritieme kansen in West-Afrika. 

In het kader van handelspromotie en internationale commerciële samenwerking is er in opdracht van Nederland Maritiem Land in 2012 marktonderzoek uitgevoerd naar de maritieme kansen in de West Afrikaanse markt. De studie heeft betrouwbare en gedegen zakelijke informatie opgeleverd voor bedrijven die zich oriënteren op activiteiten in West-Afrika.

Maritiem West-Afrika

Centraal in deze publicatie staan maritieme en offshore sectoren in enkele landen van West Afrika. Gekozen is voor Nigeria, Angola, Ghana, Senegal, Ivoorkust en Kameroen. Deze keuze is gemaakt vanwege de snelle ontwikkeling van hun economieën, maritieme handelsstromen en de groeiende offshore operaties. Daarmee zijn de landen interessant voor Nederlandse reders, baggeraars, scheepsbouwers, toeleveranciers, havens en dienstverleners. In de studie ligt de focus op de haven- en offshore sectoren. Elk land wordt individueel besproken, waarbij een beeld wordt gegeven over het land in algemene zin en de economische ontwikkelingen. Verder wordt de scheepvaart in het algemeen beschreven en wordt er stilgestaan bij de bagger- en kustwerken in de individuele landen.

De Nederlandse maritieme sector bestaat uit twaalf deelsectoren die gezamenlijk 12.000 ondernemingen vertegenwoordigen een werkgelegenheid bieden van 181.000. De toegevoegde waarde van de sector bedraagt 13,8 miljard.

Deze publicatie kan besteld worden bij Nederland Maritiem Land, de kosten bedragen 85 euro (ex btw).

bestellen