De Marine en Marinebouw Cluster; een ecosysteem onder druk

NML serie 49 - De Marine en de Marinebouw Cluster - titelblad - Nederland Maritiem Land.pdfMarine als ‘launching customer’ versterkt  maritieme sector

Nederland is een trotse zeevarende natie, met een hoogwaardige marine om onze handels- en nationale belangen overal ter wereld te beschermen. Daarbij is de afgelopen decennia een uniek ecosysteem ontwikkeld, waarbinnen marine, kennisinstituten en bedrijven gezamenlijk schepen ontwikkelen en bouwen. De Koninklijke Marine fungeert hierbij als ‘launching customer’ voor deze innovatieve scheepstypes en -systemen. De schepen die hieruit voortkomen zijn een visitekaartje voor de hele Nederlandse maritieme sector. Dit leidt over de volle breedte tot meer export van onze ‘hoogcomplexe’ Nederlandse schepen en -systemen.

Nederland Maritiem Land heeft samen met Netherlands Maritime Technology en de Stichting voor de Nederlandse Industrie Defensie en Veiligheid een rapport uitgebracht waarin de meerwaarde van dit marine-ecosysteem voor de Nederlandse defensie doelstellingen en economie in kaart wordt gebracht. Daarbij wordt aangedrongen op een ambitieus investeringsprogramma voor de Koninklijke Marine en een prominente rol voor de maritieme sector bij de ontwikkeling van de vervangers van marineschepen in de nabije toekomst. Het rapport werd vandaag bij VNO/NCW in bijzijn van een brede vertegenwoordiging uit politiek en de maritieme sector aangeboden aan de Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert.

Download samenvatting

Download digitale versie rapport de Marine en de Marinebouw Cluster
Bezig met versturen