Maritieme speerpunten

NML - Nederland Maritiem Land - Speerpunten 2017Wij vragen met deze maritieme speerpunten aandacht en steun bij de verduurzaming en vergroening. Deze is alleen mogelijk wanneer we investeren in kennis, innovatie- en menskracht voor onze sector. Daarnaast willen we gelijke kansen in onze mondiale maritieme markt en één centraal aanspreekpunt bij de overheid voor alle maritieme zaken. Deze punten zijn cruciaal voor het behoud van een gezonde maritieme sector in Nederland.

Eeuwenlang heeft de maritieme sector substantieel bijgedragen aan de Nederlandse welvaart. De maritieme sector vraagt nu om een investeringsimpuls, zodat zij ook de komende jaren de maatschappelijke opgaven mee kan helpen oplossen en hoogwaardige banen in Nederland behouden blijven. Lees in het document de noodzakelijke stappen om onze maritieme sector te redden. 

Lees meer over de stappen om onze maritieme sector te redden

  • Ondersteun de verduurzaming van de scheepvaart
  • Versterk onze kennis en innovatie kracht
  • Een gelijk speelveld, goede handel en concurrerende voorwaarden
  • Richt een Maritieme Autoriteit op

LEES Het volledige document