Actiepunten Maritieme Strategie : Innovatie

De overheid heeft met alle betrokken departementen binnen de maritieme sector een Maritieme Strategie ontwikkeld. De ambitie van de maritieme strategie is om “een internationale duurzame maritieme toppositie van Nederland” te behouden. Om dat waar te kunnen maken is een intensieve samenwerking tussen de overheid en partijen uit de maritieme cluster noodzakelijk. De actiepunten binnen de maritieme strategie hebben betrekking op de thema’s Human CapitalInnovatieHandelBereikbaarheidVeiligheid en Milieu en Veiligheidsdreigingen en Stabiliteit.

Benutten mogelijkheden Europese cofinanciering – Actie Bedrijfsleven en Overheid

Bedrijfsleven en overheid zullen zich gezamenlijk inspannen om de mogelijkheden van (co)financiering voorinnovatieprojecten te vergroten, onder andere door ervoor te zorgen dat innovatieve speerpunten van de maritieme cluster hun weg vinden in nationale en Europese regelingen voor onderzoek en ontwikkeling. NML en brancheorganisaties dragen zorg voor een gebundelde vraagstelling op het gebied van innovatiefinanciering. Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt Team IRIS de Nederlandse maritieme cluster bij de
deelname aan het Europese programma Horizon 2020 voor onderzoek en innovatie.

Stimuleren en wegnemen belemmeringen innovatie – Actie Overheid en Bedrijfsleven

De overheid zal als launching customer en opdrachtgever innovaties in de maritieme cluster stimuleren (bijvoorbeeld door een oplossing in plaats van een specifiek product te vragen) en zal belemmeringen voor innovatie in wet- en regelgeving wegnemen. Ook zal de overheid binnen de internationale context zoveel mogelijk wettelijke experimenteerruimte bieden om innovatieve oplossingen mogelijk te maken en zal dit koppelen aan snelle processen van goedkeuring. Het bedrijfsleven zal daarbij concreet aangeven om welke belemmeringen het gaat en de overheid zo vroeg mogelijk informeren over nieuwe ontwikkelingen die niet
passen binnen bestaande regelgeving.

maritieme strategie downloaden