Actiepunten Maritieme Strategie : Veiligheidsdreigingen en Stabiliteit

De overheid heeft met alle betrokken departementen binnen de maritieme sector een Maritieme Strategie ontwikkeld. De ambitie van de maritieme strategie is om “een internationale duurzame maritieme toppositie van Nederland” te behouden. Om dat waar te kunnen maken is een intensieve samenwerking tussen de overheid en partijen uit de maritieme cluster noodzakelijk. De actiepunten binnen de maritieme strategie hebben betrekking op de thema’s Human CapitalInnovatieHandelBereikbaarheidVeiligheid en Milieu en Veiligheidsdreigingen en Stabiliteit.

Effectieve informatie-uitwisseling – Actie Overheid

In het kader van de behartiging van vitale belangen en afschrikking, voorkoming en bestrijding van eventuele dreigingen zet de overheid in op optimale informatie-uitwisseling als onderdeel van effectieve samenwerking, zowel interdepartementaal als internationaal. De overheid faciliteert het bieden van adequate vormen van bescherming tegen zeeroverij en andere vormen van criminaliteit op zee. Defensie vervult een belangrijke rol op het terrein van de koppeling van informatie uit militaire en civiele systemen.

maritieme strategie downloaden