Bestuur Nederland Maritiem Land

Nederland Maritiem Land kent een Algemeen Bestuur (AB) dat elk kwartaal bijeenkomt. Het Algemeen Bestuur verleent goedkeuring aan strategie en begroting en adviseert de directie. Daarnaast kent NML een Dagelijks Bestuur (DB) dat verantwoordelijk is voor de operationele aansturing namens het bestuur. Bestuursleden van NML zijn onbezoldigd. De sector brede vertegenwoordiging in het NML Bestuur waarborgt een collectieve aanpak van maritieme onderwerpen.

Dagelijks Bestuur

R. Verkerk (voorzitter) Nederland Maritiem Land
S. Hassing (vice-voorzitter) Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders
R. Paul (penningmeester) Havenbedrijf Rotterdam
Dr.ir. B. Buchner MARIN
J.S. Ort Netherlands Maritime Technology


Algemeen Bestuur

R. Verkerk (voorzitter) Nederland Maritiem Land
S. Hassing (vice-voorzitter) Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders
R. Paul (penningmeester) Havenbedrijf Rotterdam
Dr.ir. B. Buchner MARIN
J.S. Ort Netherlands Maritime Technology
R. Quik ABN AMRO Maritiem
Ing. K. Damen Damen Shipyards
A. Kee STC-Group
F. Kevenaar Wärtsilä Netherlands
J.B. Mulder Nederlands Loodswezen
W. Nagtegaal Maritiem Kennis Centrum
E. van der Noordaa RH Marine Group
T. Wouterse Rabobank
K.J. Overtoom Branche Organisatie Zeehavens
A.P.H. Vergroesen IRO
Vice-Admiraal R.A. Kramer Koninklijke Marine
G. Dijks HISWA Vereniging