Bestuur Nederland Maritiem Land

Nederland Maritiem Land kent een Algemeen Bestuur (AB) dat elk kwartaal bijeenkomt. Het Algemeen Bestuur verleent goedkeuring aan strategie en begroting en adviseert de directie. Daarnaast kent NML een Dagelijks Bestuur (DB) dat verantwoordelijk is voor de operationele aansturing namens het bestuur. Bestuursleden van NML zijn onbezoldigd. De sector brede vertegenwoordiging in het NML Bestuur waarborgt een collectieve aanpak van maritieme onderwerpen.

Dagelijks Bestuur

M.W. van Sluis RA  (voorzitter) Nederland Maritiem Land
S. Hassing (vice-voorzitter) Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders
R. Paul (penningmeester) Havenbedrijf Rotterdam
J.S. Ort Netherlands Maritime Technology
Dr.ir. B. Buchner MARIN


Algemeen Bestuur

M.W. van Sluis RA (voorzitter) Nederland Maritiem Land
S. Hassing (vice-voorzitter) Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders
R. Paul (penningmeester) Havenbedrijf Rotterdam
R. Quik ABN AMRO Maritiem
Dr.ir. B. Buchner MARIN
Ing. K. Damen Damen Shipyards
R. de Graaf Netherlands Maritime Technology
A. Kee STC-Group
F. Kevenaar Wärtsilä Netherlands
S. Rijtema Heerema Marine Contractors
ir. R.W.F. Kortenhorst Koninklijke BLN-Schuttevaer
J.B. Mulder Nederlands Loodswezen
W. Nagtegaal Maritiem Kennis Centrum
E. van der Noordaa RH Marine Group
T. Wouterse Rabobank
K.J. Overtoom Branche Organisatie Zeehavens
A.P.H. Vergroesen IRO
Vice-Admiraal R.A. Kramer Koninklijke Marine
G. Dijks HISWA Vereniging
J.S. Ort Netherlands Maritime Technology