NML Bureau Organisatie

De NML Bureau Organisatie bestaat uit de directeur en de bureaumedewerkers. Begin en eindpunt van al onze activiteiten is ons netwerk van allerlei organisaties uit de totale maritieme sector. De organisaties zijn afkomstige uit lokale, regionale en landelijke overheden, brancheverenigingen, bedrijfsleven, ingenieursbureaus en kennisinstellingen. Samenwerken en afstemmen zijn inherent aan NML, wij werken dan ook samen met diverse partnerorganisaties. Juridisch zijn wij een stichting met een bestuur dat bestaat uit leden uit het netwerk.

De directeur stelt in samenwerking met het bureau de strategie en de begroting op, en bestuurt de organisatie. Hierbij krijgt hij ondersteuning van de bureaumanager, de secretaresse, de financieel-administratief medewerker en de communicatie adviseur.

A. (Arjen) Uytendaal

Arjen Uytendaal, Directeur Nederland Maritiem Land -NMLFunctie: Directeur (32 uur p/w)

E-mail: au@maritiemland.nl
 • Alle zaken betreffende de NML participanten
 • Overheid/politieke relaties
 • Buitenland
R.N. (Roegzana) Hoesenie

Functie: Event coordinator / Project assistent (28 uur p/w)

E-mail: rh@maritiemland.nl
 • Ondersteunende zaken betreffende de councils en evenementen
 • Ondersteunende zaken pr en communicatie
 
S. (Sabine) Marsé

Functie: Senior Communicatie Adviseur (32 uur p/w)

E-mail: sabine@maritiemland.nl
 • Communicatie advies projecten samenwerkingsverbanden relevante ministeries
 • Uitvoering en aansturing Communicatie activiteiten NML
V. (Vincent) Verweij

Functie: Webmaster / Communicatie Adviseur (28 uur p/w)

 E-mail: vv@maritiemland.nl
 • Beheer websites
 • Ondersteunende zaken pr en communicatie
 
O. (Olivier) van Paasschen

Functie: Bestuursadviseur / Office Manager (40

uur p/w)

E-mail: Olivier@maritiemland.nl
 • Bestuurszaken
 • Alle zaken aangaande het Bureau
 
B. (Bianca) Visser

Functie: Financieel-administratief medewerker

 

(16 uur p/w)

E-mail: bv@maritiemland.nl
 • Alle financieel-administratieve zaken
 
W. (Willeke) Ruijtenberg

Functie: Junior Communicatie Adviseur

 

(20 uur p/w)

E-mail: willeke@maritiemland.nl
 • Beheer websites, social media kanalen
 • Coördinatie activiteiten maritieme jongerenambassadeurs