​ Containerbinnenvaart vreest de Sprong over het IJ

16.06.2017

Binnenvaart

Het voornemen van de gemeente Amsterdam om bruggen te bouwen over het IJ stuit op weerstand in de binnenvaart. Koninklijke BLN-Schuttevaer voorziet dat de bruggen onvoldoende hoog gebouwd worden om moderne containerschepen beladen met 4 lagen containers tefaciliteren.

De containerbinnenvaart heeft zich in de afgelopen jaren sterk en succesvol ontwikkeld als een modaliteit die onmisbaar is voor het containervervoer van en naar het achterland. Zij zijn in staat om grote volumes efficiënt en duurzaam te vervoeren. Zij ontlasten de wegen (een gemiddeld containerschip haalt 200 vrachtwagens van de weg) en dragen bij aan het terugdringen van de CO2 in Nederland.


Groei in containertransport

Met een goederenoverslag van ruim 97 miljoen ton per jaar is Amsterdam de vierde haven van West-Europa en het heeft 8 containerterminals. 44% van al het goederenvervoer van en naar de Amsterdamse havenregio gaat per binnenvaart. Jaarlijks wordt 275.000 TEU overgeslagen in de haven van Amsterdam met daarin circa 3,3 mln. ton aan goederen. De trend dat grotere volumes in containervervoer over water plaatsvinden, zal de komende jaren verder doorzetten.

Door de groei van het containertransport is de huidige normhoogte van 9,10m (9,40m met 30cm schrikhoogte) voor bruggen al jaren achterhaald. Tevens is bij het bepalen van deze norm geen rekening gehouden met het toenemend gebruik van de high cube container in de containervaart (nu 50% van het containervervoer) en de daarmee samengaande 30 cm extra benodigde doorvaarthoogte per high cube container.


Kies een “no regret” maatregel

Door nu niet te kiezen voor een brughoogte die containervervoer van tenminste 4 lagen high cube containers in alle gevallen toelaat, wordt het containervervoer richting de zeehaven van Amsterdam op een achterstand gezet. Dit is onverstandig gezien de maatschappelijke voordelen van vervoer over water. Het Rijk zet niet voor niets in op het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door een betere benutting van de vaarwegen en het optimaal exploiteren van de zeehavens.

Een zichzelf respecterende stad met een zeehaven bouwt geen bruggen in het haven gebied, het is alsof je de haven als werkgever dan niet serieus neemt. Een brug wordt gebouwd voor 100 jaar dat vergt vooruitkijken en een “no regret” maatregel. Nu een te lage brug bouwen is gezien de ontwikkeling die het containertransport doormaakt zeer onverstandig.