Alle hens aan dek voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt

05.06.2018

Binnenvaart

Deze
week presenteerde het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) op de beurs
Maritime Industry de strategische arbeidsmarktagenda Alle hens aan dek –
Samen aan de slag voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt
. Maanden is er
door een werkgroep achter de schermen gewerkt aan de totstandkoming hiervan.
Vele gesprekken, een kick-off bijeenkomst, werkgroep bijeenkomsten en veel
onderzoek en schrijfwerk later ligt er nu een strategische agenda met een focus
van 2018 tot 2030 waar de sector mee aan de slag kan. Het BVB heeft de diverse
stakeholders (ondernemers, brancheorganisaties, onderwijsinstellingen,
overheden en overige organisaties) bij elkaar gebracht om samen de schouders
onder dit probleem te zetten. Het is immers een gezamenlijk probleem, wat
alleen maar gezamenlijk opgelost kan worden. Door samen deze strategische
arbeidsmarktagenda op te stellen, wordt hier een start mee gemaakt. Vertegenwoordigers
van deze ondernemingen ondertekenden dinsdag 29 mei een intentieverklaring om
samen aan de slag te gaan met de agenda.

De
missie van de agenda is: Een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de
binnenvaart. Met voldoende instroom, behoud en doorstroom van personeel,
arbeidsmobiliteit en ondernemerschap in onze sector.
Gekeken wordt naar de
urgentie van het personeelstekort nu, maar ook wat er in de toekomst op ons af
komt en wat er dan nodig is. Naast een imagocampagne om (toekomstige)
werknemers naar onze sector te trekken, moeten we ook kijken naar het goed
opleiden van deze mensen en naar goed werkgeverschap om ze ook daadwerkelijk te
behouden en carrièremogelijkheden te bieden. Deze drie focusgebieden – imago,
opleiden en goed werkgeverschap – zullen aankomende tijd verder worden
uitgewerkt in expertteams om te kijken welke acties nodig zijn. Hier moeten
uiteindelijk actieplannen uitkomen voor de korte en lange termijn waar funding
voor gezocht moet worden. Het echte werk begint nu pas, maar door samen op te
trekken ligt er een goede basis om toe te werken naar een toekomstbestendige
arbeidsmarkt voor de binnenvaart.

Heeft
u hier vragen over, heeft u zelf ideeën of wilt u meedenken in een van de
expertteams? Meld u dan even bij het BVB via info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl of bij een
van de stakeholders.

Bekijk de arbeidsmarktagenda

Lijst met stakeholders die hun handtekening hebben gezet onder de agenda