Atradius presenteert maatregelen steunpakket Corona crisis

27.03.2020

Maritieme toeleveranciers

Kredietverzekeraar Atradius ondersteunt Nederlandse exporteurs van kapitaalgoederen, diensten of aannemers en ingenieurs die internationaal opereren in deze crisisperiode. Atradius biedt een pakket aan speciale maatregelen op het gebied van exportkredietverzekering. Dit pakket is samengesteld in overleg met ondernemers en de Nederlandse overheid.

Het tijdelijke pakket, dat wordt aangeboden tot het einde van het jaar, bestaat uit verschillende maatregelen in drie verschillende categorieën.

1. Het verruimen van bepaalde voorwaarden

  • Het mogelijk maken van dekking op kortlopende exportkredieten
  • Het in verzekering nemen van indirecte exporttransacties
  • Het verruimen van het landenbeleid en landenplafonds
  • Het bieden van EKG (exportkredietgaranties) op bestaande leningen
  • Het verhogen van het gedekte percentage op contragaranties en werkkapitaaldekkingen
  • Laten vervallen van de aanbetalingsvereiste bij contract van 5%

2. Processen versnellen met een fast track goedkeuringsproces

3. Aanvullende regeling Dutch Trade & Investment Fund (DTIF)

Met bovenstaande pakket aan maatregelen hoopt Atradius exporterend Nederland door de Corona crisis heen te helpen. Kijk hier voor meer informatie.