Bas Ort : Regeer akkoord door maritieme bril bekeken

Rotterdam

07.11.2017

Bas Ort, Maritime by Holland, MBH

Alle sectoren

”We werken graag mee aan een deal met concrete maatregelen die eindgebruikers helpen om schone technologie toe te passen

 

De nieuwe regering is van start op basis van een gedetailleerd regeerakkoord. De historicus David van Reybrouck stelt terecht de vraag waarom een regeerakkoord tegenwoordig zoveel details moet bevatten. Het zijn immers onvoorspelbare tijden. Het razendsnelle tempo van ontwikkelen vraagt flexibiliteit om in te kunnen spelen op de noden van de dag. Waarom moet het beleid dan zo dichtgespijkerd worden? Wat je daar ook van vindt, het geeft maatschappelijke stakeholders duidelijkheid over de voornemens van de regering. Wij hebben het regeerakkoord door een maritieme bril bekeken en voor ons enkele interessante punten gevonden.

Eén van de hoofdthema’s is duurzaamheid. Er ligt een uitdagende doelstelling om in 2030 de CO2 emissie met 49% te reduceren. Ook wordt geconstateerd dat er nog veel milieuwinst in de zeevaart en binnenvaart te behalen is. Daarom zal er met de sector een Green Deal worden opgesteld voor verduurzaming van de zeevaart, binnenvaart en havens. Dit stemt ons goed en we werken graag mee aan een deal met concrete maatregelen die eindgebruikers helpen om schone technologie toe te passen.

De grote aandacht voor technologisch onderwijs, onderzoek en innovaties waarderen wij eveneens. De vraag naar mensen met een gedegen technische opleiding zal hoog blijven. In het wetenschappelijk onderzoek moet prioriteit worden gegeven aan de Nationale Wetenschapsagenda en de Topsectoren. Onze doelen zijn terug te vinden in de maritieme component van de wetenschapsagenda: de Blauwe Route. Het budget voor onderzoek en innovatie wordt stapsgewijs verhoogd tot jaarlijks twee maal € 200 miljoen structureel vanaf 2020. Ook wordt twee maal € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor onderzoekinfrastructuur, zoals die van MARIN en TNO.

Bijzonder welkom voor de sector is de maatregel om € 1,5 miljard beschikbaar te stellen voor defensie. Nog niet genoeg, maar wel een goede basis voor de broodnodige vervangingsprojecten van de marine. Nederlandse maritieme bedrijven hebben alles in huis om betaalbare en op hun taak berekende schepen en onderzeeboten te ontwikkelen en leveren. De regering heeft oog voor het belang om deze unieke kennis, kunde en ervaring maximaal te benutten.     

Het akkoord laat gelukkig nog ruimte voor detail. We werken graag samen met de betrokken ministeries aan verdere invulling om zo de sector te versterken.

Bas Ort
Voorzitter Netherlands Maritime Technology  

MEER NML COLUMNS