Beroepscompetentieprofiel maritiem officier klaar voor de toekomst

Rotterdam

18.06.2019

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de koopvaardij, zeevisserij en waterbouw hebben voor het maritiem MBO onderwijs een nieuw gezamenlijk beroepscompetentieprofiel (BCP) ontwikkeld voor een maritiem officier nieuwe stijl.

Hans Snijders, voorzitter College van Bestuur Nova College, Marijn Nelen, voorzitter College van Bestuur Scalda en Els van Herk, directeur STC Group en mbo-college Maritiem en Techniek, namen het document dinsdag 11 juni 2019 in ontvangst tijdens een symposium in IJmuiden.

Met het nieuwe BCP wordt tegemoet gekomen aan de wens van sectoren om doorstroom van de ene naar de andere sector te bevorderen, de kwaliteit van de maritieme beroepsopleiding op een hoog niveau te borgen en in het kader van macrodoelmatigheid te komen tot clustering van een aantal kwalificatiedossiers en/of opleidingen. In het BCP is ook ruimte om meer aandacht te besteden aan 21st century skills om studenten beter voor te bereiden op maritieme innovaties en technologische ontwikkelingen gedurende hun loopbaan.