Damen en Blohm + Voss geselecteerd voor de bouw van Duitse MKS180 fregatten

15.01.2020

Marine, Maritieme dienstverlening, Maritieme kennisinstituten, Maritieme toeleveranciers, Scheepsbouw

De Duitse regering heeft het voornemen bekend gemaakt Damen als hoofdaannemer te willen selecteren, samen met partners Blohm + Voss en Thales, voor het leveren van ten minste vier ‘Multi-Purpose Combat Ship MKS 180 fregatten’ aan de Duitse marine. De Nederlandse scheepsbouwer is uiterst trots op, en tevreden met, het resultaat van het evaluatieproces dat door de Duitse regering is aangekondigd, maar wacht uiteraard de parlementaire goedkeuring in Duitsland af.

De schepen worden gebouwd op de Blohm + Voss werf in Hamburg en op andere scheepswerflocaties van de Noord-Duitse Lürssen Group. Damen is van plan op deze manier te bouwen om zo ongeveer 80% van de totale netto-investering als toegevoegde waarde in Duitsland te besteden. Hetzelfde geldt voor de elektronische applicatiesystemen die door Thales Nederland worden geleverd. Hierbij zal ongeveer 70% van de diensten worden geleverd door de Duitse dochteronderneming van Thales en door andere Duitse onderaannemers.

Het Nederlandse maritieme cluster is blij met deze impuls voor de Nederlandse economie. Omdat Damen Shipyards hoofdaannemer wordt voor deze belangrijke order, komt de regievoering over dit project in Nederlandse handen. Hierdoor wordt strategische kennis op het gebied van de marinebouw niet alleen behouden, maar ook benut en verder uitgebouwd hetgeen exportkansen vergroot. Dit sluit aan bij de ambitie uit de ‘Defensie Industrie Strategie’ (DIS) om de Nederlandse marinebouw te versterken. Deze heeft de Koninklijke Marine immers door de jaren heen steeds kunnen voorzien van state-of-the-art materieel voor een concurrerende prijs met aantoonbaar exportpotentieel.

Nederland Maritiem Land hoopt op een snelle beslissing over de aanbesteding van het materieel dat de komende jaren bij de Koninklijke Marine moet worden vervangen. Uit oogpunt van continuïteit is het de verwachting dat in navolging van de DIS voor een Nederlandse hoofdaannemer zal worden gekozen.