De Connecting Europe Facility (CEF) na 2020

10.10.2018

Maritieme toeleveranciers, Scheepsbouw

SEA Europe meldt dat de Europese Commissie bezig is met het vernieuwen van het Connecting Europe Facility (CEF) programma voor de periode van 2021 – 2027. Voorgesteld wordt om €42.3 miljard te investeren in Europese infrastructuurnetwerken voor transport, energie en digitaal. Het grootste gedeelte van dit bedrag (€30.6 miljard) is bedoeld voor transport.

60 procent van het budget moet gaan bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, zoals vastgelegd in Parijs. Het CEF-programma ondersteunt slimme, duurzame, aaneengesloten, inclusieve, veilige en betrouwbare mobiliteit. CEF moet er ook voor zorgen dat dat technologieën die zijn ontwikkeld met behulp van Europese RD&I-programma’s, in de markt kunnen worden toegepast. SEA Europe spoort Europese beleidsmakers wel aan om het CEF-programma zo vorm te geven dat RD&I-activiteiten voor de gehele aan water gerelateerde sector worden ondersteund.

Zie voor meer informatie hier het volledige persbericht van SEA Europe.