Digitale kick off arbeidsmarktmonitor

20.05.2020

Maritieme toeleveranciers, Scheepsbouw

In April heeft de digitale aftrap plaatsgevonden van de pilot voor de maritieme arbeidsmarktmonitor. Een van de projecten uit de Human Capital Council van koepelorganisatie Nederland Maritiem Land.

Nieuw in deze editie is een pilot voor aanvullende arbeidsmarktgegevens uit CBS-data voor de reders, maritieme toeleveranciers en scheepswerven. In het geval van de reders wordt er bovendien een enquête ingezet om specifieke arbeidsmarktdata op te halen bij het Ministerie I&W en de KVNR. Bovendien wordt dit najaar voor alle maritieme branches een set basisdata over de arbeidsmarkt gepubliceerd.

De pilot is opgezet om naar analogie van de maritieme monitor op basis van microdata ervaring op te doen met de mogelijkheden om via microdata cijfers over de maritieme arbeidsmarkt op te halen. Groot voordeel van deze methodiek is dat bedrijven niet onnodig worden belast met het invullen van enquêtes en de cijfers representatiever zijn. Uiteindelijk worden de ervaringen uit de pilot ingezet om vanaf voorjaar 2021 jaarlijks een actuele schets te geven over de ontwikkelingen op de maritieme arbeidsmarkt.