Edwin Lokkerbol : Maritiem baggeren

Rotterdam

13.04.2018

Edwin Lokkerbol, Maritiem Nederland, Vereniging van Waterbouwers

Waterbouw

”Waterbouw blijft zich vernieuwen om oplossingen voor de sterk veranderende wereld te bieden”

 

Zonder goede afspraken over de waterhuishouding in de polder zou Nederland niet bestaan in de huidige vorm. In het door Frits van Oostrom geschreven boek Nobel Streven over ridder Jan van Brederode, wordt beeldend verslag gedaan hoe dit in 1391 ging. Graaf Albrecht gaf orders aan de eigenaar van het land (Jan van Brederode) om een kering aan te leggen van de Alblas naar de Lek van ‘anderhalf voet hoog en een roede breed’. Daarnaast moest deze kering ook nog jaarlijks geschouwd worden door zeven ‘gezworene ingezetenen’. Het zaadje voor het befaamde poldermodel is in 1391 al gelegd. De schaal waarop we ‘polderen’ is anno 2018 echter vele malen groter geworden, gezien de enorme uitdagingen waar we voor staan. En de baggeraars ontwikkelen zich daarom in snel tempo om oplossingen te bieden voor deze uitdagingen.

Niet alleen moeten we in Nederland in 2050 klimaatneutraal zijn. Ook veranderende klimaatomstandigheden maken dat de zeespiegel stijgt, de regen in steeds meer wisselende hoeveelheden valt en dat daarnaast de bodem daalt. In Jakarta soms tot 20 cm per jaar. Maar ook rondom Gouda zien we de bodem structureel dalen. En de komende honderd jaar stijgt
waarschijnlijk de zeespiegel 120 cm volgens het KNMI. Vandaar dat er nieuwe afspraken nodig zijn om de komende jaren in Nederland en ver daarbuiten droge voeten te houden. ‘Polderen anno 2018’ is mondiaal afspraken maken. Het Parijse Energieakkoord is daar een resultante van.
 
De baggeraars investeren enorm in de toekomst. Niet alleen door schepen beter en slimmer te maken. Maar ook door met baggeren en landwinning onze ecosystemen te verbeteren. De Markerwadden worden aangelegd om de kwaliteit van het water en de leefomgeving te versterken. Naast klassieke beroepen als de ‘stortbaas’ zien we aan boord van schepen nieuwe beroepen als de ‘environmental engineer’. En de aanleg van een waterbouwkundig werk kan niet meer zonder sterk stakeholdermanagement. Andere competenties doen in het vak hun intrede en dat zorgt dat waterbouw zich blijft vernieuwen om oplossingen voor de sterk veranderende wereld te blijven bieden.
 
We kunnen stellen dat de samenwerking tussen overheden en baggeraars, gestart aan het einde van de 14e eeuw, zich blijvend heeft ontwikkeld tot een industrie die bezig is met het vormgeven van onze leefomgeving. En dat is cruciaal. Want over honderd jaar willen we ook in Nederland droge voeten blijven houden.

 

Edwin Lokkerbol
Directeur Vereniging van Waterbouwers

 

MEER NML COLUMNS