Erik van der Blom : Maritieme innovaties vergen lange adem

Kinderdijk

28.03.2019

Scheepsbouw

‘Voordat een innovatie in een scheepsontwerp wordt toegepast, zijn uitgebreide analyses en simulaties nodig’

 

Innoveren is absolute noodzaak voor de Nederlandse maritieme industrie. De wereld om ons heen verandert snel en stil blijven staan is geen optie. We zullen continu moeten vernieuwen en verbeteren om onszelf  overeind te houden in het geweld van politieke grootmachten, toenemend protectionisme en steeds sterkere competitie uit Azië. Dat is in grote lijnen ook de conclusie van het onderzoek ‘The Dutch and Belgian Dredging Industry, An exploration of the future’ dat onlangs werd uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam. Mijn collega André Kik gaat daar in dit nummer verder op in.

 

Voor innoveren in de maritieme wereld is vaak een lange adem nodig. De ontwikkeling, engineering en bouw van een schip duurt al snel drie jaar. Pas na die periode wordt duidelijk of een idee zoals ooit bedacht in de praktijk ook echt zo werkt. Het traject daarvóór is minstens even lastig en tijdrovend. Voordat een innovatie daadwerkelijk in een scheepsontwerp wordt toegepast, zijn vaak uitgebreide analyses en simulaties nodig om risico’s en
onzekerheden te minimaliseren.

Hoe gaaf is het als het dan lukt om nieuwe innovaties te realiseren! Een recent voorbeeld van de innovatieve stappen die mogelijk zijn, is de ‘Scheldt River’. Dit schip is – samen met ‘Minerva’ – de eerste LNG aangedreven sleephopperzuiger ter wereld. Met de keuze voor LNG als schone brandstof is een nieuwe standaard gezet voor de milieuprestaties en verduurzaming
van dit soort schepen. Daarnaast is op Scheldt River een aantal andere innovaties gerealiseerd. Zo is er voor het eerst twee-toeren voortstuwing toegepast, wat significante brandstofbesparing geeft tijdens het varen. Ook worden de prestaties van het baggersysteem tijdens het sleepzuigen geoptimaliseerd met het door Royal IHC ontwikkelde ECO automatiseringspakket. Aan deze innovaties zijn veel onderzoeken, analyses en simulaties vooraf gegaan. Desondanks zijn er bij de start van Scheldt River door zowel DEME als IHC onzekerheden geaccepteerd.

En de ontwikkelingen gaan door. Momenteel bouwt IHC de ‘Spartacus’ voor DEME. Dit schip wordt niet alleen de grootste zelfvarende snijkopzuiger ter wereld, maar ook de eerste die op LNG gaat werken. Opnieuw een uitdagend project waarin keihard gewerkt wordt om de vernieuwingen te realiseren en een goed werkend schip op te leveren. Innoveren is tenslotte
10 procent inspiratie en 90 procent transpiratie.

Erik van der Blom
Head of product development IHC

 

MEER NML COLUMNS