Full speed ahead voor Rotterdamse scheepsbouwopleidingen

14.08.2018

Alle sectoren

Meer dan 250 ouders, vrienden, vertegenwoordigers van leerbedrijven en de opleiding waren begin juli aanwezig in de Lloydzaal van STC Group. Zij zagen hoe 52 trotse mbo-studenten hun diploma Scheeps- en jachtbouwkundige overhandigd kregen. Een diploma waar ze hard voor gewerkt hebben. Een flink aantal van hen staat te trappelen om aan de slag te gaan bij een scheepswerf of jachtbouwer. Anderen starten na de zomervakantie met hun hbo-opleiding Maritieme Techniek. De teller van het aantal nieuwe studenten dat na de zomervakantie bij het STC mbo college start met de mbo-opleiding Scheeps- en jachtbouwkundige staat inmiddels op 50. Naast deze fulltime mbo-opleiding kunnen studenten in Rotterdam ook terecht voor een gerichte full- en parttime hbo-opleiding.

Voltijd hbo

De voltijd hbo-opleiding Maritieme Techniek die aangeboden wordt door het Rotterdam Mainport Institute (een samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam en STC Group) heeft dit jaar zo’n 100 aanmeldingen. Dat is flink meer dan voorgaande jaren. De studenttevredenheid over de opleiding is ook gestegen. Het vernieuwde onderwijsprogramma, de ontwikkeling van het docentteam, de planmatige aanpak tot het verbeteren van de onderwijskwaliteit en een flinke upgrade van studievoorzieningen op de Lloydstraat hebben hier toe geleid. De opleiding laat verder mooie resultaten zien in het groeiende aantal studenten dat in één jaar de propedeuse haalt en het toenemende aantal afgestudeerden dat met resultaten van relevant & praktijkgericht onderzoek als beginnend beroepsprofessional het maritieme werkveld betreedt.

Deeltijd hbo

De deeltijdopleiding hbo Maritieme Techniek / Scheepsbouwkunde start in september op de Lloydstraat in Rotterdam. Studenten kunnen hier gebruik maken van een volledig vernieuwde studiefaciliteiten en worden ondersteund door het uitgebreide eigen docententeam. Binnen het nieuwe curriculum is het ook mogelijk om als professional in korte tijd bij te scholen in een bepaalde richting, bijvoorbeeld scheepsconstructie of hydromechanica. Geen vierjarige hbo opleiding, maar wel extra maritieme kennis op hbo- niveau. Informatie opvragen en aanmelden voor de deeltijdopleiding hbo Maritieme Techniek / Scheepsbouwkunde kan nog tot 1 september via deeltijdmaritiemetechniek@stc-r.nl.

Nieuwe faciliteiten

Al deze studenten kunnen vanaf september gebruikmaken van een aantal nieuwe faciliteiten. Zo wordt op dit moment hard gewerkt aan het Skillslab Maritiem. Deze nieuwe praktijkfaciliteit op de Lloydstraat in Rotterdam staat in het teken van de ontwerpcyclus. Het hele proces van idee, analyse, ontwerp, test en evaluatie tot bouw van een schip kan hier worden ontdekt en uitgevoerd. Er komt een negen meter lange waterbak waarin studenten en bedrijven proeven kunnen doen met betrekking tot stabiliteit en voortstuwing. Ook de las- en bankwerkfaciliteiten op de Lloydstraat krijgen een upgrade. Er komt een brandsnijmachine, een pers en een kantbank.