Hoogtepunten 2019 Stichting Nederland Maritiem Land

Rotterdam

19.03.2020

Alle sectoren

Het is tijd voor een korte terugblik op de successen van Nederland Maritiem Land. ‘Samen bereikt in 2019’; een magazine wat laat zien waar de stichting voor staat, wat ons bijzonder maakt en wat onze plannen zijn voor 2020. Er is een beperkt aantal duurzaam gedrukt, maar de digitale versie staat zoals elk jaar centraal. Download uw eigen exemplaar via onderstaande link.  

Als Nederland Maritiem Land hebben we de ambitie om we de twaalf maritieme sectoren te verbinden: havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, jachtbouw/watersportindustrie en visserij. Met 21.265 bedrijven die werkgelegenheid bieden aan zo’n 263.000 mensen, realiseert het maritieme cluster een totale toegevoegde waarde van 23,2 miljard euro. Dat is iets meer dan 3% van ons BBP. Met de havens erbij loopt dit op tot ruim 7%. Bovendien is het werk van het maritieme cluster voorwaardenscheppend voor onze maakindustrie en onze export. Met andere woorden: het maritieme cluster staat aan de basis van ons verdienmodel als maritiem handelsland. En daar mogen we trots op zijn. 

Nederland Maritiem Land wil de collectieve kansen en ambitieuze uitdagingen via een gezamenlijke maritieme aanpak aangaan en zo nationaal en internationaal het maritieme cluster op de kaart te zetten met als motto ‘samenwerken is samen doen en alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’. 

jaarverslag 2019