Informatie perikelen hoogwater Kostheim

12.01.2018

Binnenvaart

De
afgelopen dagen kregen wij al flink wat klachten over de gebrekkige informatievoorziening over het hervatten van het schutten. Vanmorgen kregen wij telefoontjes van
leden die verontrust waren over de volgorde van schutten na het vrijgeven van
de vaart. Niet zozeer de volgorde zelf, maar meer het gebrek daaraan en de
mogelijke chaos die dat tot gevolg zou kunnen hebben. Dat werd mede veroorzaakt
door uitlatingen van sluismeesters, dat ze dat allemaal niet wisten. Ook
daarover hebben wij contact gehad.

Gelukkig bleek die vrees minder erg dan gedacht. Van een aantal leden hebben wij de terugkoppeling gekregen dat de vaart en het
schutten in redelijke volgorde en rust is hervat.