Interesse in PIB-samenwerking Indonesië?

24.04.2018

Maritieme toeleveranciers, Scheepsbouw

Ben jij geïnteresseerd in Indonesië en wil je zakendoen in deze markt? Samen met andere scheepswerven en maritieme toeleveranciers initieert Netherlands Maritime Technology een mogelijke PIB-samenwerking (PIB staat voor Partners for International Business) op Indonesië. Donderdag 3 mei vindt de eerste bijeenkomst plaats om de volgende stap te zetten in het aangaan van deze strategische samenwerking. Jij kunt aansluiten. Wat houdt de strategische samenwerking mogelijk in?

 • Intensieve aanpak publiek-privaat voor 2-3 jaar op Indonesië gericht op duurzame ontwikkeling van de positionering van deelnemende bedrijven
 • Samen met RVO ontwikkelen bedrijven meerjarenprogramma op maat uit PIB-modules:
  • Collectieve promotie en matchmaking (Holland Branding, handelsmissies/ beurzen, bezoeken, bijeenkomsten, inkomende missies)
  • Kennisuitwisseling en netwerken (Government-to-Government, Knowledge-to-Knowledge)
  • Economische diplomatie (markttoegang en oplossen specifieke knelpunten)
 • Hulp bij zoeken van lokale partner + screening en waar nodig assistentie aan deze partner om processen/kwaliteit te verbeteren
 • Inhuur lokale ‘liaison’ voor organiseren activiteiten uit meerjarenplan
 • Marktbewerkingsprogramma op Indonesië (incl. missies en beursdeelname)
 • Mogelijk lokale ‘liaison’ (contactpersoon voor het cluster lokaal die dingen kan regelen voor de bedrijven)
 • Korting op deelname aan missies (excl. reis- en verblijfkosten) en korting op deelname aan beursdeelnames voor PIB leden
 • 50-50 bijdrage overheid en bedrijven. Overheid investeert tot max. € 350.000 aan activiteiten in het programma. Bedrijven dragen naast voorbereiding van en deelname aan activiteiten vooral in-kind bij.
 • Andere wensen van deelnemende bedrijven die we gezamenlijk kunnen bespreken en inbrengen

Aansluiten bij de PIB-samenwerking Indonesië? Woon de startbijeenkomst bij op donderdag 3 mei bij NMT in Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst wordt het initiatief toegelicht, een globaal overzicht gegeven van de Indonesische markt op dit moment, gediscussieerd over de manier waarop de samenwerking zal moeten worden uitgevoerd en worden jullie wensen inzichtelijk gemaakt en gepeild wat de mate van interesse is.

Voor vragen of om aan te melden, neem contact op met Max Lagemann, Trade Promotion Assistant bij NMT via E lagemann@maritimetechnology.nl.