Kennismaking European Network of Maritime Clusters (ENMC) met het Italiaanse maritieme cluster

13.04.2018

Alle sectoren

Op 10 en 11 april maakte een Nederlandse delegatie in het kader van het voorzitterschap van het European Network of Maritime Clusters (ENMC) kennis met het Italiaanse Federazione del Mare (FdM). De delegatie van ENMC voorzitter, Arjen Uytendaal, en kwartiermaker Olivier van Paasschen spraken met de Italiaanse vice-voorzitter ambassadeur Vincenzo Petrone, Carlo Lombardi en Laurence Martin van het Italiaanse maritieme cluster.

 

Arjen Uytendaal heeft als voorzitter van het ENMC tijdens deze kennismaking ook een presentatie gehouden over het Nederlandse Maritieme cluster en zijn ambities betreffende de toekomst van het ENMC. Het Federazione del Mare (FdM) koos daarnaast tijdens de bestuursvergadering op 12 april een nieuwe voorzitter in Mario Mattioli, tevens President van Confederazione Italiana Armatori, de Italiaanse redersverening.

In Europees verband is ambassadeur Vincenzo Petrone, vanuit Federazione del Mare, gekozen als één van de drie Vice Presidents van ENMC en vertegenwoordigt in het presidium. Tijdens het bezoek is besproken op welke gebieden in Europa NML, ENMC en FdM kunnen samenwerken. De uitdagingen op het gebied van de maritieme arbeidsmarkt, innovatie en internationalisering komen vaak overeen. De toegevoegde waarde van de maritieme sector in Europa is van wezenlijk belang. Hoe zorgen we dat de beleidsmakers dit ook onderschrijven? Nog belangrijker, hoe zorgen we dat we in 2030 nog steeds een belangrijke factor zijn voor de Europese economie? De Nederlandse en Italiaanse partijen zijn overeengekomen om ook in ENMC verband nauw samen te werken en internationaal op te trekken.

Het Italiaanse maritieme cluster is van belang voor zowel de Europese, als voor de Italiaanse economie. Niet alleen omdat Italië voor 80 procent afhankelijk is van de aanvoer van goederen via de zee maar ook de bijdrage aan het BNP is met meer dan 2% substantieel en met 471.000 arbeidsplaatsen een grote werkgever van Italië. Daarnaast zijn ook de Italiaanse plezierjachtbouw en de maritieme toeristische sector omvangrijk.

Ook in Italië werkt het maritieme clusterconcept goed. De samenwerking tussen de verschillende partijen in Federazione del Mare is succesvol; reders, sleepboten, operators, scheepsbouwers, maritieme toeleveranciers en maritieme dienstverleners zoals de maritieme verzekeraars, advocaten, havens en agenturen zijn door de Federazione met elkaar verbonden. Met de aansluiting van het Italian Ship Reseach Centre en de Italiaanse Rijkoverheid als waarnemer is ook in Italië de triple helix goed vertegenwoordigd in het cluster.