Koninklijke BLN-Schuttevaer blij met verdere uitrol BLIS

13.04.2018

Binnenvaart

BLIS
geeft informatie over ligplaatsen waardoor binnenvaartondernemers hun
reis en aankomst beter kunnen plannen, met minder hinder, ergernis en
zonder onnodig brandstofverbruik.

Het
streven is om eind 2018 de uitrol van BLIS over alle ligplaatsen op de
vaarwegen te hebben voltrokken. Men wil ook ligplaatsen van overige
stakeholders zoals provincies, gemeenten en private partijen opnemen in
BLIS. Het jaar 2019 wordt gebruikt voor monitoring van het systeem en
verdere ligplaatsenverbeteringen op de corridors.

Internationale uitrol

Vanuit
het binnenvaartbedrijfsleven hebben wij aangegeven ook graag
internationale uitbreiding te zien. Zeker vanwege het grote
ligplaatstekort op sommige routes. Men zoekt samenwerking met Duitsland
om BLIS internationaal uit te rollen en probeert hier via de EU subsidie
voor te krijgen.

Meer informatie

Bent u benieuwd naar BLIS? Kijk dan voor meer informatie op www.blauwegolfverbindend.nl.